5 december 2017

CD&V en Groen Maldegem realiseren tweede verlaging personenbelasting

 

Een tweede belastingverlaging voor de Maldegemnaar!

Bij de start van deze bestuursperiode voerde de bestuursploeg al een verlaging van de opcentiemen op de personenbelasting door. Die daalde toen van 8 procent naar 7,5 procent. Nu gaan we voor een nieuwe daling! We verlagen de opcentiemen verder van 7,5 naar 6,9 procent.

 

Waarom kunnen in 2018 de belastingen naar omlaag?

Er werd de voorbije 5 jaar werk gemaakt van een doorgedreven schuldafbouw zonder te raken aan de dienstverlening. De verkoop van verouderd, energieverslindend patrimonium leverde 2 voordelen op:
1. Voor investeringen werden tot hiertoe geen bijkomende leningen aangegaan
en 2. We besparen hierdoor structureel op steeds stijgende energiekosten in deze gebouwen.
We sommen op : de loods achter het politiekantoor, een woning in Middelburg, het Oud Stadhuis en Oud Schepenhuis, site Van Cauteren, de oude rijkswachtkazerne. Half december wordt de openbare verkoop van het bezoekerscentrum te Middelburg georganiseerd.

 

Een financieel beleid met visie en perspectief.

Deze doorgedreven financiële inspanningen leiden ertoe dat de openbare financiën er bijzonder gezond uitzien:
- de schulden van de gemeente zijn met meer dan één derde gedaald op deze 5 jaar,
- er is de laatste 5 jaar nog geen enkele lening aangegaan,
- er blijft ruimte om te investeren,
- we hebben een rechtvaardige fiscaliteit bekomen door eigendom zwaarder te belasten en werken minder te belasten.
- ook van eco-fiscaliteit werd werk gemaakt door het afschaffen van de algemene gemeentebelasting en de jaarlijkse verdeling van één of meerdere gratis rol(len) huisvuilzakken per huishouden.

We zijn er trots op om dankzij ons weldoordachte en gezonde financiële beleid opnieuw een belastingverlaging te kunnen voorleggen aan de Maldegemnaar.

 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement