12 mei 2017

Eindelijk concrete stappen in dossier reservatiestrook Schipdonkkanaal

 

Inventarisatie

Woningen, percelen en bedrijven die gelegen zijn in de reservatiestrook langsheen het Schipdonkkanaal op Oost-Vlaams grondgebied (Eeklo, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins en Zomergem) bevinden zich volgens het gewestplan in een reservatiestrook die bovendien als groengebied is ingekleurd. Dit zorgt ervoor dat die woningen en bedrijven zonevreemd zijn en diverse beperkingen hebben om te verbouwen/uit te breiden. Om dit probleem weg te werken, wordt nu een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voorbereid. In eerste instantie wordt de bebouwing in de Oost-Vlaamse reservatiestrook langsheen het Schipdonkkanaal geïnventariseerd. Deze inventarisatie werd in december 2016 opgestart via een kortlopende opdracht en liep tot april 2017. ‘Op 7 maart en op 20 april 2017 woonde ik de stuurgroepbijeenkomsten hieromtrent bij waar de volledige inventarisatie werd voorgesteld. In totaal werden 1.142 gebouwen geïnventariseerd in de 5 Oost-Vlaamse gemeenten. Er is een opdeling gebeurd in woningen, landbouwbedrijven, KMO's, horecazaken en constructies voor openbaar nut.'

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Doel van het planologisch initiatief is de reservatiestrook te versmallen en de zonevreemdheid van de betreffende woon- en bedrijfsgebouwen op te heffen. De definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan wordt verwacht tegen eind 2018. ‘Uiteraard zal ik de vooruitgang van dit proces verder op de voet blijven volgen zodat er op termijn een degelijke oplossing komt voor de betreffende eigenaars. Voor het andere probleem waar zij mee te kampen hebben - het onderhevig zijn aan de regels inzake de afstand van meerwaarde waardoor de overheid de meerkosten van gedane werken niet vergoedt – wordt trouwens gewerkt aan een aanpassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.’  

 

 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement