Energie

Energie is duur. Daarom moeten we energiebesparende maatregelen zoals dak-, vloer- en muurisolatie, hoogrendementsglas en zonneboilers blijven promoten. Dit komt niet alleen uw portemonnee maar ook het energiepeil van de woningen ten goede. Ook de renovatie-, verbeterings- en aanpassingspremie verdienen aanbeveling. Om het grote aanbod aan premies toegankelijker te maken lanceerde ik het Energie+pakket: een aantrekkelijke en transparante energiepremie gekoppeld aan een gunstige energielening. 

42 bijkomende laadpalen in Meetjesland tegen 2020 27 oktober 2016

 
Tegen 2020 moet er in elke Vlaamse gemeente minstens één laadpaal staan. Dat is noodzakelijk om zoveel mogelijk mensen te overtuigen met een elektrische wagen te rijden. Een nieuw spreidingsplan bepaalt hoeveel extra laadpalen er minstens in elke gemeente komen. In totaal moeten er tegen 2020 2.500 extra laadpalen zijn in Vlaanderen, goed voor 5000 laadpunten. De lokale besturen bepalen zelf waar die laadpalen komen. In het Meetjesland komen er 42 bij. Lees meer
 
 

Overgangsmaatregel belastingvermindering dakisolatie 12 oktober 2016

 
In inkomstenjaar 2013 (aanslagjaar 2014) werd in 12.874 individuele aangiftes en in 20.138 gemeenschappelijke aangiftes de belastingvermindering voor dakisolatie toegekend. In totaal dus voor 33.012 Vlaamse gezinnen. Vlaams minister van Energie wil de dubbele subsidiëring van dakisolatie stopzetten. Ik stelde hierover een vraag aan de minister in de commissie Energie van het Vlaams Parlement. ‘Na aandringen vanuit verschillende hoeken zal de minister een overgangsmaatregel invoeren. Wie nog dit jaar de bestelling voor dakisolatie plaatst en een voorschot betaalt, kan toch nog gebruik maken van de belastingvermindering van 30% met een maximum van 3.070 euro wanneer de werken voor einde 2017 uitgevoerd en betaald zijn.’ Lees meer
 
 

21 september: Studiedag klimaatkoers 2 september 2016

 
Sinds het akkoord van Parijs zijn de discussies over de aanpak van de klimaatverandering in een hogere versnelling geschakeld. Vlaanderen staat voor belangrijke keuzes want de klimaatdoelen voor 2020 en 2030 zijn niet min. CD&V heeft voorstellen om de klimaatuitdaging te vertalen naar haalbare en door iedereen gedragen oplossingen. We willen van u weten of ze ambitieus genoeg zijn of net te hoogdravend. Daarom organiseert CD&V op woensdag 21 september de studiedag KLIMAATKOERS - Vlaanderen naar de kopgroep?  Lees meer
 
 

Energiearmoede nam in 2015 niet structureel toe volgens VREG 5 juli 2016

 
De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) heeft haar sociale statistieken over 2015 gepubliceerd. Algemene conclusie van de VREG is dat de energiearmoedeproblematiek in 2015 niet structureel toenam. Toch zou de beschermde klant een aandachtspunt moeten zijn. Lees meer
 
 

Aanpassingen Vlaamse energielening 1 juli 2016

 
Op vrijdag 24 juni keurde de Vlaamse Regering de conceptnota 'Zonneplan' goed. De Vlaamse energielening zal aangepast worden in die zin zoals CD&V voorstelde. Het maximaal te ontlenen bedrag wordt verhoogd, de terugbetalingstermijn wordt verlengd en de doelgroep die aan 0% kan lenen wordt uitgebreid. Bovendien zullen in de toekomst ook verenigingen en vzw's kunnen gebruik maken van de energielening. Deze aanpassingen zullen de komende weken aangepast worden in het Energiebesluit. Lees meer
 
 

Maldegem krijgt elektrische wagen ter beschikking van Eandis 29 april 2016

 
Distributiebedrijf Eandis stelt gedurende drie maanden een elektrische wagen gratis ter beschikking aan het gemeentebestuur van Maldegem. De wagen werd gisteren officieel overhandigd. Dit initiatief heeft als bedoeling het gemeentebestuur kennis te laten maken met elektrische mobiliteit. Het college maakte van de gelegenheid gebruik om op hetzelfde moment een buiten dienst gesteld voertuig van de groendienst aan de heer Luc Savat te schenken, die vrijwilligerswerk verricht in Congo. Hij zal het voertuig gebruiken voor het ontwikkelingsproject Amani Bukavu dat door het gemeentebestuur Maldegem gesteund en gesubsidieerd wordt. Lees meer
 
 

Vermindering onroerende voorheffing voor energiezuinig bouwen 10 maart 2016

 
Wie in een energiezuinige woning woont, krijgt automatisch een vermindering op de onroerende voorheffing toegekend. Dit gebeurt op basis van het E-peil. Uit cijfers die ik opvroeg bij Vlaams minister Turtelboom blijkt dat er in de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen in de periode van 2012 tot en met 2015 het meest van die verminderingen werden toegekend. Concreet gaat het om 9.981 energiezuinige woningen in Oost-Vlaanderen en 9.341 in de provincie Antwerpen. ‘Op allerlei manieren trachten we Vlamingen aan te zetten om hun woningen energiezuiniger te maken. Deze vermindering op de onroerende voorheffing, die automatisch toegekend wordt, kan een duwtje in de rug zijn om toch te investeren in energiezuinige maatregelen. Ik wil dan ook graag lokale besturen oproepen om deze maatregel in de verf te zetten bij hun inwoners. Steden en gemeenten worden door de Vlaamse overheid immers gecompenseerd voor de lagere opcentiemen naar aanleiding van deze vermindering op de onroerende voorheffing.’ Lees meer
 
 

Energiearmoedeplan nu snel uitrollen 7 maart 2016

 
Dat de kostprijs van energie voor mensen en gezinnen die het al niet makkelijk hebben, erg zwaar doorweegt op hun budget is geen nieuws. Het voorbije jaar werden 72.239 betaalplannen voor elektriciteit en gas opgestart. Opvallend is dat maar liefst 43% van de opgestarte betaalplannen niet correct worden nageleefd, wat doet twijfelen aan hun haalbaarheid. 70.661 huishoudens hebben in hun woning een budgetmeter voor elektriciteit of aardgas. Dit maakt dat sommigen in de winterperiode zelfs moeten kiezen tussen koken of stoken. Schrijnend anno 2016. Het toont de nood aan actie ondubbelzinnig aan. Precies daarom drong CD&V al langer aan op een energiearmoedeplan. De partij is dan ook erg tevreden dat de Vlaamse Regering dat plan vrijdag eindelijk kon goedkeuren en ze er enkele belangrijke eigen voorstellen in terugvindt. Lees meer
 
 

Dikketruiendag goes international: meer dan alleen een trui dragen! 12 februari 2016

 
Op maandag 15 februari 2016 organiseert het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid voor de twaalfde maal Dikketruiendag. Ondertussen is Dikketruiendag een begrip geworden in Vlaanderen. Omdat het klimaatprobleem een internationaal probleem is, wil men het project graag uitbreiden over de grenzen. Men wil via Dikketruiendag de duurzame voortrekkersfunctie in Vlaanderen exporteren naar het buitenland. Daarom is de slogan dit jaar ‘Ons engagement kent geen grenzen’! Lees meer
 
 

CD&V heeft eigen actieplan energiearmoede klaar 11 februari 2016

 
De Vlaamse Regering wil de groeiende energiearmoede in Vlaanderen aanpakken. Gezien het energiearmoedeplan van Vlaams energieminister Turtelboom dat eind 2015 klaar zou zijn, er nog steeds niet is, heeft CD&V alvast een eigen voorstel op tafel gelegd. Ik werkte het plan uit samen met mijn collega-volksvertegenwoordigers Robrecht Bothuyne, Cindy Franssen en Katrien Partyka. Het gaat om een concreet plan met 17 actiepunten. Bedoeling is het energieverbruik structureel te verlagen en kwetsbare gezinnen beter te beschermen tegen afsluiting van elektriciteit of gas. Eén van de belangrijke voorstellen van CD&V is het uitbreiden en flexibeler maken van de energielening. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Energie
 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement