7 november 2014

Maldegemse aanpak bij elektriciteitsuitval

 

Energieschaarste

Op het elektriciteitsnet moet er altijd een evenwicht zijn tussen wat er wordt opgewekt en wat er wordt verbruikt. Door onvoorziene omstandigheden is er een flink deel van de Belgische elektriciteitsproductie weggevallen. Hierdoor is er een verhoogde kans op elektriciteitsschaarste. De kans op energieschaarste is extra hoog tijdens een strenge winter en tijdens de piekuren van 17 tot 20 uur. Op korte termijn productiecapaciteit bijbouwen is niet mogelijk. En ook op de import van elektriciteit staat er een limiet. Om energieschaarste te vermijden, is het belangrijk om ons verbruik te verminderen of te verschuiven naar de daluren. Is er een kans op energieschaarste en het lukt niet om ons verbruik voldoende te verminderen, dan is het afschakelplan het allerlaatste noodmiddel om de instorting van het elektriciteitsnet te voorkomen.

 

Schaarste voorspellen

Tijdens een overleg met de gouverneur, de Oost-Vlaamse burgemeesters en de betrokken partners (bv. Elia) werd duidelijk dat het afschakelplan wellicht pas in werking zal treden tijdens een koudegolf die langer dan zeven dagen aanhoudt, er weinig wind en zon is en dit over heel Europa. Netbeheerder Elia kan ongeveer een week voordien een schaarste detecteren. Pas een dag op voorhand kan Elia zeggen of er effectief een afschakeling zal gebeuren. Door tijdig ons energieverbruik te verminderen, kunnen we een afschakeling vermijden.

 

Schijf 6

Het afschakelplan is opgedeeld in zes schijven, zes afgebakende regio’s die twee tot drie uur kunnen worden afgeschakeld. Het afschakelplan werkt op basis van een rotatiesysteem. Als er afgeschakeld moet worden, dan zal schijf zes als eerste aan de beurt zijn. In Maldegem zijn er 36 elektriciteitscabines die opgenomen zijn in schijf zes. Die cabines bevoorraden bijna iedereen in Kleit en het Vossenhol. Als de elektriciteit wordt afgeschakeld, dan zullen ze daar zonder elektriciteit vallen. Heel wat gezinnen maar ook scholen, landbouwers, ondernemingen en kinderopvang zullen hierdoor getroffen worden. Hoewel het crisisbeheer van de energieschaarste gestuurd wordt vanuit de federale overheid, zijn de lokale besturen grotendeels op zichzelf aangewezen. Zo kan het bestuur snel inspelen op de lokale gevolgen van de elektriciteitsschaarste. Het gemeentebestuur doet er dan ook alles aan om de betrokken inwoners, en in het bijzonder de kwetsbare doelgroepen, bij te staan en te helpen.

 

Sensibilisering

Door ons energieverbruik te verminderen, kunnen we een afschakeling vermijden. Daarom willen we iedereen bewust maken van hun energieverbruik en hen praktische tips geven om hun verbruik te doen dalen. Aan zij die niet in een afschakelzone wonen, vragen we om solidair te zijn en hun verbruik te beperken. Zo kunnen we schaarste voorkomen en geven we het milieu en onze portemonnee een duw in de rug. Tips op te besparen kan u vinden via www.offon.be.

Opvangcentrum

Komt het toch tot een afschakeling, dan heeft de gemeentelijke Veiligheidscel maatregelen genomen om hinder en mogelijke risico’s in kaart te brengen en op te vangen. Doordat netbeheerder Elia de stroomschaarste kan detecteren, kunnen gemeentelijke diensten en hulpdiensten tijdig actie ondernemen. Bewoners van de serviceflats in de Pastorij zullen naar het Warmhof worden overgebracht. Sporthal De Berken wordt voorzien van een generator en zal als opvangpunt dienen. Daar zal er ook een kleine hulppost zijn. De brandweer voorziet ook een ziekenwagen.

 

Lokale aanwezigheid

Omdat de oppervlakte van de betrokken straten groot is, zal de brandweer op verschillende locaties aanwezig zijn: aan de school in de Schautenstraat (Vossenhol), aan de kruising van de Torredreef en de Groot-Burkelkalseide en aan de kruising van de Urselweg met Onderdijke (De Koffiekan). Bovendien zet Politie Maldegem extra patrouilles in in de afgeschakelde zone. Aan de kruispunten met de N44 zullen er signalisatieborden en/of agenten aanwezig zijn.

 

BIN Maldegem

Als het tot een afschakeling komt, dan zal er circa een uur voordien een BIN-bericht worden rondgestuurd. Hiermee willen we zoveel mogelijk mensen attent maken op de stroompanne, hen waarschuwen om geen liften e.d. te gebruiken, ev. hun auto niet in een elektrische garage te plaatsen maar ook om de waakzaamheid te verhogen.

Communicatie

Alle inwoners in de betrokken zone zullen binnenkort een brief ontvangen met sensibiliseringsinfo maar ook met praktische tips om zo min mogelijk hinder te ondervinden tijdens en na de stroompanne. Kwetsbare en specifieke doelgroepen zoals kinderopvang, landbouwers, scholen, huisartsen, thuisverplegers en ondernemingen zullen info op maat ontvangen zodat zij de nodige maatregelen kunnen nemen voor wanneer het afschakelplan in werking zou treden. Zo zullen we aan de scholen en dagopvang vragen dat zij met de ouders afspreken om bij een stroompanne ervoor te zorgen dat de ouders hun kinderen vóór 17 uur komen ophalen. Aan personen die elektriciteit nodig hebben omwille van gezondheidsredenen vragen we om dit te melden aan de gemeente.

 

Info

Meer algemene info over mogelijke black-outs kan u raadplegen via www.offon.be. Je kan er tips vinden om het elektriciteitsverbruik te verminderen maar ook voorspellingen inzake de kans op een mogelijke schaarste voor de komende dagen. Binnenkort zal er voor Maldegem een specifieke webpagina online komen met meer lokale info en tips (www.maldegem.be/energieschaarste).

 

 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement