Vlaanderen

Op 13 juli 2009 legde ik in het Vlaams Parlement de eed af. Joke Schauvliege werd toen minister waardoor ik als eerste opvolger een zitje kreeg als Vlaams volksvertegenwoordiger. De thema's waar ik het meest mee bezig ben zijn wonen, energie, water, milieu en natuur en ruimtelijke ordening.

 

Big Jump 2015: 12 juli 10 juli 2015

 
2015 moest het jaar worden waarin alle Europese waterlopen proper zijn. Dat werd vastgelegd in de Europese kaderrichtlijn Water. Hoewel de waterkwaliteit in Vlaanderen er al sterk op vooruit ging, haalt geen enkele Vlaamse waterloop de norm. Cijfers van het Europees Milieuagentschap uit 2012 tonen dat ons land zelfs helemaal achterop hinkt in Europa. Om onze politici eraan te herinneren dat proper water een noodzaak is, organiseren Natuurpunt, GoodPlanet Belgium en Bond Beter Leefmilieu op zondag 12 juli de Big Jump. Die dag springen duizenden mensen in heel Europa om 15 uur stipt in het water op 30 plaatsen in Vlaanderen.Lees meer over de kaderrichtlijn Water en Big Jump via http://mail.statik.be/t/r-l-ahkjdn-iivejkkj-t/. Lees meer
 
 

Renovatiepremie wordt geen belastingvermindering 7 juli 2015

 
De aangekondigde hervorming van de renovatiepremie naar een belastingvermindering gaat niet door. Vlaams minister van Wonen heeft aangekondigd dat de premie blijft bestaan maar wel hervormd wordt. Vanaf november 2015 zouden nieuwe aanvragen mogelijk zijn. Lees meer
 
 

Onderzoek naar statiegeld op eenmalige drankverpakkingen 30 juni 2015

 
In de beleidsnota Omgeving van Vlaams minister Joke Schauvliege staat dat er een impactanalyse zal uitgevoerd worden over de invoering van het statiegeld op (plastic) flessen en blik, de zogenaamde eenmalige drankverpakkingen. De eerste twee fasen van de analyse zijn ondertussen uitgevoerd. Op basis van de resultaten wordt één mogelijk scenario naar voren geschoven dat nu verder uitgewerkt zal worden. Pas na deze fase zal definitief beslist worden over het al dan niet invoeren van statiegeld op eenmalige drankverpakkingen. ‘De mogelijke invoering van dit statiegeldsysteem dient vooral om de hoeveelheid zwerfvuil te verminderen en de materiaalkringlopen verder te sluiten. Belangrijkste doelstelling is de consumenten aanzetten tot het terugbrengen van de drankverpakkingen naar de terugnamepunten. Het verder uitwerken van dit scenario zal o.a. in kaart brengen hoe alles praktisch kan geregeld worden en geoperationaliseerd worden. De eerste resultaten mogen we verwachten tegen september. Die zullen verder besproken worden door een klankbordgroep waarin o.a. OVAM, Fost Plus en de detailhandel vertegenwoordigd zijn.’ Lees meer
 
 

Nieuwe waterfactuur: wie verantwoord omgaat met water, wint 19 juni 2015

 
Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering op 12 juni 2015, een akkoord bereikt over de nieuwe structuur van de drinkwaterfactuur. Als gevolg van de zesde staatshervorming is Vlaanderen voortaan bevoegd. Vanaf 1 januari 2016 komt er voor alle gezinnen een nieuwe en meer uniforme tariefstructuur, die gebaseerd is op het principe dat “de vervuiler betaalt” en dat zuinig gebruik loont. 'In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken, is drinkwater in Vlaanderen een schaars goed. De overheid investeert jaarlijks ook ruime publieke middelen in de watervoorziening. Diezelfde overheid wil daarom stimulansen geven om verspilling tegen te gaan.' Lees meer
 
 

Meerjarenplanning Woonwijzer Meetjesland goedgekeurd 1 juni 2015

 
De nieuwe meerjarenplanning van Woonwijzer Meetjesland werd goedgekeurd door de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten. Concreet betekent dit dat de inwoners van Aalter, Assenede, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot, Wachtebeke en Zomergem ook de komende jaren bij de Woonwijzer terecht kunnen met al hun vragen over wonen. Er zal verder ingezet worden op de uitvoering van het grond- en pandendecreet, woningkwaliteitsbewaking en informatie- en adviesverlening. Daarnaast zal elke gemeente ook eigen klemtonen kunnen leggen. ‘Vorig jaar maakten 2.893 verschillende gezinnen gebruik van die dienstverlening. Dat bewijst nog maar eens dat er nood is aan onafhankelijk en deskundig advies.’ Lees meer
 
 

Anderstalige leerlingen bezochten Vlaams Parlement 29 mei 2015

 
De Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN-klas) van het Onze Lieve Vrouw Ten Doorn instituut te Eeklo bracht op 26 mei een bezoek aan het Vlaams Parlement. Ik ontving de groep in de Lokettenzaal, waar vroeger de loketten van de Postcheque gehuisvest waren. Daarna nam ik hen mee langs de belangrijkste bezienswaardigheden in het Parlement. Sluitstuk van de rondleiding was een bezoek aan de koepelzaal met het glazen dak waar wekelijks de plenaire vergadering plaatsvindt. Lees meer
 
 

Ontwikkelingsstrategie Meetjesland 2014-2020 goedgekeurd 28 mei 2015

 
De Vlaamse Regering keurde de ontwikkelingsstrategie voor het Meetjesland voor de periode 2014-2020 goed in het kader van Leader. Dit gebeurde op voorstel van Vlaams minister Joke Schauvliege. Leader is het Europees initiatief voor plattelandsontwikkeling dat plattelandsactoren wil helpen om het potentieel van hun plaatselijke regio op langere termijn te ontwikkelen. Naast de strategie voor het Meetjesland werden nog 11 andere goedgekeurd. ‘Deze goedkeuring is een belangrijk gegeven voor een plattelandsregio als het Meetjesland. Met dergelijke strategie toont de regio aan zich volop voor te bereiden op de toekomst.’ Lees meer
 
 

MAP5 beloont goed presterende landbouwbedrijven 27 mei 2015

 
Vorige week dienden CD&V, N-VA en Open VLD het nieuwe mestdecreet in in het Vlaams Parlement. MAP5 waardeert de inspanningen die landbouwers leverden onder het vorige MAP. Door een gebiedsgerichte aanpak op maat, krijgen bedrijven die goede resultaten kunnen voorleggen inzake de kwaliteit van het grond-  en oppervlaktewater minder strenge normen opgelegd. In probleemgebieden moet echter een tandje wordt bijgestoken. Op korte termijn zullen hierover hoorzittingen plaatsvinden. Lees meer
 
 

Extra steun voor lokale klimaatprojecten 26 mei 2015

 
Gemeenten die het burgemeestersconvenant ondertekend hebben, kunnen voortaan extra financiële steun krijgen voor lokale klimaatprojecten. Via het convenant engageren ze zich vrijwillig om 20% minder CO2 uit te stoten tegen 2020. Om die gemeenten extra te stimuleren om originele klimaatprojecten uit te werken op lokaal vlak, stelt Vlaams minister Joke Schauvliege jaarlijks 300.000 euro ter beschikking. ‘Ik ben er van overtuigd dat het grote klimaatprobleem ook op lokaal niveau dient aangepakt te worden. Op die manier creëer je een groter draagvlak en zet je mensen aan om vanuit hun eigen leefwereld hun steentje bij te dragen. Als we dit in grote getale gaan doen, zal dit ongetwijfeld leiden tot positieve resultaten.' Lees meer
 
 

Vlaamse premie voor renovatie op wijkniveau 20 mei 2015

 
In de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement ondervroeg ik minister Turtelboom over haar aankondiging inzake de hogere premie voor renovatie op wijkniveau. Het is duidelijk dat ons verouderd woningpatrimonium moet gerenoveerd worden worden. Met een hogere premie voor wijkrenovatie wil de minister gezinnen stimuleren om over te gaan tot totaalrenovatie en dit op grotere schaal (wijkniveau). Op mijn vraag hoe dit alles praktisch zal uitgewerkt worden, kon de minister (nog) geen antwoord geven. Dit zal meegenomen worden in het kader van het renovatiepact waar we in de zomer meer over zullen vernemen. Intussen wachten veel renoveerders op de nieuwe regels van de Vlaamse renovatiepremie. De nieuwe modaliteiten komen binnen enkele weken op de agenda van de Vlaamse regering want deze zomer moet het nieuwe systeem in werking treden. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Vlaanderen
 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement