Vlaanderen

Op 13 juli 2009 legde ik in het Vlaams Parlement de eed af. Joke Schauvliege werd toen minister waardoor ik als eerste opvolger een zitje kreeg als Vlaams volksvertegenwoordiger. De thema's waar ik het meest mee bezig ben zijn wonen, energie, water, milieu en natuur en ruimtelijke ordening.

 

Anderstalige leerlingen bezochten Vlaams Parlement 29 mei 2015

 
De Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN-klas) van het Onze Lieve Vrouw Ten Doorn instituut te Eeklo bracht op 26 mei een bezoek aan het Vlaams Parlement. Ik ontving de groep in de Lokettenzaal, waar vroeger de loketten van de Postcheque gehuisvest waren. Daarna nam ik hen mee langs de belangrijkste bezienswaardigheden in het Parlement. Sluitstuk van de rondleiding was een bezoek aan de koepelzaal met het glazen dak waar wekelijks de plenaire vergadering plaatsvindt. Lees meer
 
 

Ontwikkelingsstrategie Meetjesland 2014-2020 goedgekeurd 28 mei 2015

 
De Vlaamse Regering keurde de ontwikkelingsstrategie voor het Meetjesland voor de periode 2014-2020 goed in het kader van Leader. Dit gebeurde op voorstel van Vlaams minister Joke Schauvliege. Leader is het Europees initiatief voor plattelandsontwikkeling dat plattelandsactoren wil helpen om het potentieel van hun plaatselijke regio op langere termijn te ontwikkelen. Naast de strategie voor het Meetjesland werden nog 11 andere goedgekeurd. ‘Deze goedkeuring is een belangrijk gegeven voor een plattelandsregio als het Meetjesland. Met dergelijke strategie toont de regio aan zich volop voor te bereiden op de toekomst.’ Lees meer
 
 

MAP5 beloont goed presterende landbouwbedrijven 27 mei 2015

 
Vorige week dienden CD&V, N-VA en Open VLD het nieuwe mestdecreet in in het Vlaams Parlement. MAP5 waardeert de inspanningen die landbouwers leverden onder het vorige MAP. Door een gebiedsgerichte aanpak op maat, krijgen bedrijven die goede resultaten kunnen voorleggen inzake de kwaliteit van het grond-  en oppervlaktewater minder strenge normen opgelegd. In probleemgebieden moet echter een tandje wordt bijgestoken. Op korte termijn zullen hierover hoorzittingen plaatsvinden. Lees meer
 
 

Extra steun voor lokale klimaatprojecten 26 mei 2015

 
Gemeenten die het burgemeestersconvenant ondertekend hebben, kunnen voortaan extra financiële steun krijgen voor lokale klimaatprojecten. Via het convenant engageren ze zich vrijwillig om 20% minder CO2 uit te stoten tegen 2020. Om die gemeenten extra te stimuleren om originele klimaatprojecten uit te werken op lokaal vlak, stelt Vlaams minister Joke Schauvliege jaarlijks 300.000 euro ter beschikking. ‘Ik ben er van overtuigd dat het grote klimaatprobleem ook op lokaal niveau dient aangepakt te worden. Op die manier creëer je een groter draagvlak en zet je mensen aan om vanuit hun eigen leefwereld hun steentje bij te dragen. Als we dit in grote getale gaan doen, zal dit ongetwijfeld leiden tot positieve resultaten.' Lees meer
 
 

Vlaamse premie voor renovatie op wijkniveau 20 mei 2015

 
In de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement ondervroeg ik minister Turtelboom over haar aankondiging inzake de hogere premie voor renovatie op wijkniveau. Het is duidelijk dat ons verouderd woningpatrimonium moet gerenoveerd worden worden. Met een hogere premie voor wijkrenovatie wil de minister gezinnen stimuleren om over te gaan tot totaalrenovatie en dit op grotere schaal (wijkniveau). Op mijn vraag hoe dit alles praktisch zal uitgewerkt worden, kon de minister (nog) geen antwoord geven. Dit zal meegenomen worden in het kader van het renovatiepact waar we in de zomer meer over zullen vernemen. Intussen wachten veel renoveerders op de nieuwe regels van de Vlaamse renovatiepremie. De nieuwe modaliteiten komen binnen enkele weken op de agenda van de Vlaamse regering want deze zomer moet het nieuwe systeem in werking treden. Lees meer
 
 

Met CD&Fit de sportieve toer op 13 mei 2015

 
Vorig weekend ging ik de sportieve toer op. Tijdens CD&Fit werd ik zondag samen met een 50-tal CD&V-leden onthaald in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in de Blaarmeersen in Gent. Na een gezellig koffiemoment en een inspirerend welkomstwoord door Vlaams minister Joke Schauvliege, nam de gids van het centrum ons mee op sleeptouw. We kregen meer uitleg over het wielercentrum, het BMX-parcours en de topattractie van het centrum: de wielerpiste. Nadien trokken we naar de nabijgelegen sporthal waar ik samen met minister Schauvliege en andere geïnteresseerden kennis maakte met rolstoelbasketbal en badminton. Op die manier konden we ervaren hoe het is om te sporten met een beperking. Lees meer
 
 

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Windlandschap Maldegem-Eeklo goedgekeurd 12 mei 2015

 
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, wil in haar klimaatbeleid de ontwikkeling van het hernieuwbaar energiepotentieel optimaal stimuleren. Via de goedkeuring van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Windlandschap Maldegem-Eeklo ondersteunt de minister de provincie Oost-Vlaanderen in de uitrol van haar Windbeleidsplan. Lees meer
 
 

Energierenovatie sociale woongelegenheden in de lift 8 mei 2015

 
Het sociaal woonpatrimonium boekt sinds 2010 een vooruitgang op het vlak van dakisolatie, hoogrendementsglas en verwarmingssystemen. In 2010 had nog 48% van de sociale woongelegenheden één of meerdere gebreken op deze vlakken, in 2014 is dit gedaald tot 33%. Dat is één van de belangrijkste conclusies van de Patrimoniumenquête waarnaar ik polste in de Commissie Wonen. 'De energetische opwaardering in ons sociaal woonpatrimonium is positief. Maar we mogen niet op onze lauweren rusten. Als we tegen 2020 alle sociale woongelegenheden energiezuinig willen maken, dan moeten er blijvend inspanningen geleverd worden. Een degelijke monitoring is onontbeerlijk. Bovendien moeten de bestaande premies door de sociale huisvestingsmaatschappijen aangewend worden en moeten de premies vanuit het Vlaams Klimaatfonds beter benut worden.' Lees meer
 
 

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen in volle voorbereiding 6 mei 2015

 
We moeten zuiniger omgaan met ruimte. Om de voorhanden zijnde ruimte in te delen en eventueel te wijzigen is een visie op lange termijn noodzakelijk. In november 2014 gaf Vlaams minister Joke Schauvliege het startsein voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). ‘Dit plan bouwt voort op het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen’, aldus de minister. ‘We leggen nu de lat hoger en zoeken naar concrete oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken.’ Tien werkgroepen die verschillende gebieden vertegenwoordigen testen nu de visie, de strategieën en de concepten uit het Groenboek BRV. ‘Tegen juni 2015 zouden we moeten klaar zijn met het voorbereidend werk. Ikzelf maak deel uit van de werkgroep ‘Gebied Meetjesland’ (Oost-Vlaanderen). Dan gaat elke werkgroep zijn visie op het specifieke gebied voorstellen aan de minister en meteen ook instrumenten voorstellen om die te gaan realiseren.’ Vorige vrijdag gaf de Vlaamse Regering de opdracht aan de minister om op basis van dit voortraject een ontwerp Witboek en een ontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) op te maken. Lees meer
 
 

Stoeterij Hidalgo uit Adegem krijgt Equilabel van minister Schauvliege 27 april 2015

 
Op vrijdag 24 april 2015 ontving Stoeterij Hidalgo uit Adegem het Equilabel uit handen van Vlaams minister Joke Schauvliege. Het Equilabel is een gloednieuw kwaliteitskeurmerk voor manèges en pensionstallen. De stoeterij kreeg het label toegekend na een zeer streng en uitgebreid evaluatieproces dat ze succesvol doorlopen hebben. Uiteraard is het gemeentebestuur van Maldegem zeer trots dat een bedrijf uit de gemeente dit label behaalde. Meer info over het Equilabel kun je vinden op www.vlaamspaardenloket.be/equilabel. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Vlaanderen
 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement

Mijn favoriete song van het moment