Vlaanderen

Op 13 juli 2009 legde ik in het Vlaams Parlement de eed af. Joke Schauvliege werd toen minister waardoor ik als eerste opvolger een zitje kreeg als Vlaams volksvertegenwoordiger. De thema's waar ik het meest mee bezig ben zijn wonen, energie, water, milieu en natuur en ruimtelijke ordening.

 

Dag van de Jeugdbeweging in Maldegem 22 oktober 2015

 
Op vrijdag 23 oktober zullen op de Maldegemse markt opnieuw alle kleuren van de regenboog waar te nemen zijn. Vanaf 6.30 uur zullen de jeugdbewegingen er in uniform samenkomen voor de Dag van de Jeugdbeweging. Het thema van deze editie is 'Zingt!'. De jeugdbewegingen zullen in koor stevig van zich laten horen. Lees meer
 
 

200 miljoen extra voor sociale leningen 21 oktober 2015

 
Vanaf 16 november 2015 kunnen opnieuw sociale leningen aangevraagd worden bij de VMSW en het Vlaams Woningfonds. Bovendien wordt in 2016 het budget sociale leningen met 200 miljoen euro opgetrokken tot 925 miljoen euro in totaal. Dit kreeg ik als antwoord op mijn vraag aan Vlaams minister Homans in de commissie Wonen van het Vlaams Parlement. ‘Het budget voor sociale leningen via de VMSW en het Vlaams Woningfonds was de voorbije jaren telkens snel opgebruikt. Ik ben dan ook heel tevreden dat de Vlaamse regering voor 2016 200 miljoen euro extra voorziet voor sociale leningen.' Lees meer
 
 

E-calculator moet energiebesparing berekenen 16 oktober 2015

 
Op mijn vraag antwoordde Vlaams minister Turtelboom dat ze blijft overleg plegen met de bankensector om hen te motiveren bij het toekennen van leningen ook rekening te houden met de energiezuinigheid van de woning. Ik ondervroeg de minister hierover omdat weinig tot geen banken in Vlaanderen de energiezuinigheid als parameter meenemen in het ontleningsbedrag. De minister deelde mee dat er in dit kader gewerkt wordt aan een e-calculator die bepaalt hoeveel je op je energiefactuur nadien bespaart als je begint met een bepaalde investering. Hiermee zullen banken kunnen bepalen wat het rendement is van een bepaalde investering. Lees meer
 
 

Btw op scholenbouw zakt naar 6% 12 oktober 2015

 
De btw op scholenbouw zakt op 1 januari 2016 van 21% naar 6%. Dat heeft de federale regering definitief beslist in het kader van de taxshift en de begroting. Deze maatregel ondersteunt de  inhaalbeweging in de scholenbouw die de Vlaamse regering samen met de inrichtende machten ontwikkelt. Deze maatregel past ook in de door de Vlaamse regering goedgekeurde Conceptnota ‘Samen bouwen aan een sterker schoolpatrimonium’. Door terugverdieneffecten en meeropbrengsten moet deze lastenverlaging, samen met andere verder uit te werken maatregelen in de bouwsector, voor de federale overheid tegen horizon 2019 30 miljoen euro opleveren. Hierbij wordt rekening gehouden met o.a. de terugverdieneffecten ten bate van de federale overheid: meer investeringen genereert meer tewerkstelling, wat op zijn beurt de fiscale inkomsten en de sociale bijdragen doet stijgen. Lees meer
 
 

Hervormde energiepremies niet voor 1 juli 2016 7 oktober 2015

 
De aangekondigde hervorming van de energiepremies in Vlaanderen zal niet ingaan voor 1 juli 2016. Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom verwacht dat de Vlaamse regering tegen eind dit jaar een beslissing neemt. Dat zei ze in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. Minister Turtelboom kondigde een hervorming aan van het premiestelstel, met de bedoeling nog meer mensen aan te zetten tot energiebesparende renovaties. Op mijn vraag antwoordde de minister dat ze er op mikt om de nieuwe premies midden volgend jaar te laten ingaan. Ze ontkende ook dat de nieuwe premies enkel zouden gelden voor totaalrenovaties. Die worden belangrijker, maar ook voor gefaseerde renovaties zullen subsidies mogelijk blijven. Keuzevrijheid in deze is immers belangrijk. Lees meer
 
 

Toekomst sociale koopwoningen 1 oktober 2015

 
In uitvoering van het regeerakkoord werd op 17 juli een nieuw kader voor de realisatie van sociale koopwoningen goedgekeurd. Dat kader moet het mogelijk maken dat er, ook na het stopzetten van de projectsubsidies voor deze sector, verder sociale koopwoningen gerealiseerd worden. Dit laatste is immers absoluut noodzakelijk. Vergeten we immers niet dat heel wat mensen door de aankoop van een sociale koopwoning eigenaar zijn geworden die anders op de huurmarkt zouden aangewezen zijn. Vanuit het belang om mensen te ondersteunen in hun betrachting om eigenaar te worden, moet ook naar de toekomst toe de realisatie van sociale koopwoningen dus zeker verder gezet worden. Lees meer
 
 

Vlaanderen kent Woonwijzer subsidie toe 1 oktober 2015

 
Na de gemeenten heeft nu ook Vlaanderen de meerjarenplanning van Woonwijzer Meetjesland goedgekeurd. Woonwijzer kan daardoor ook de komende jaren informatie en advies verstrekken aan alle inwoners van Aalter, Assenede, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot, Wachtebeke en Zomergem. Via Woonwijzer bieden deze gemeenten hun inwoners een uitgebreide dienstverlening aan rond wonen. Inwoners kunnen bij de adviseurs terecht met al hun vragen over wonen of energie. Daarnaast neemt Woonwijzer ook een aantal taken op voor de gemeenten zelf, zoals het behandelen van kwaliteitsproblemen, organiseren van woonoverleg, etc. Lees meer
 
 

6de leerjaar VBS De Ark bezocht Vlaams Parlement 30 september 2015

 
Op dinsdag 29 september 2015 brachten de leerlingen van het 6de leerjaar van VBS De Ark in Maldegem een bezoek aan het Vlaams Parlement. Ik ontving hen in de grote Lokettenzaal waar vroeger de loketten van de Postcheque gehuisvest waren. Na een korte verwelkoming werden de 90 leerlingen verdeeld over vier groepen om zo het Parlement verder te ontdekken. Ze konden een blik werpen op verschillende commissiezalen en kregen meer uitleg over de werking van het Vlaams Parlement. Ter afsluiting van de rondleiding verzamelden de vier groepen in de Koepelzaal (te herkennen aan het glazen dak) waar wekelijks de plenaire vergadering wordt gehouden. Lees meer
 
 

Werken Kloosterstraat Knesselare uitgesteld naar medio 2016 25 september 2015

 
Het Agentschap Wegen en Verkeer plant werken in Knesselare inzake de regenwaterafvoer bij de aanleg van gescheiden rioleringen in de Kloosterstraat en de Sportstraat. Concreet gaat het om een samenwerking tussen AWV, de gemeente Knesselare en Farys. ‘Oorspronkelijk was het de bedoeling om de werken in de loop van 2015 uit te voeren. Maar op een vraag die ik hierover indiende bij de minister van Openbare werken Ben Weyts, kreeg ik het antwoord dat de werken pas medio 2016 zullen starten.’  Lees meer
 
 

Versoepelde voorwaarden voor energiebesparende maatregelen in sociale woningen 24 september 2015

 
Binnenkort zullen sociale huisvestingsmaatschappijen makkelijker subsidies kunnen krijgen voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan hun sociaal patrimonium. Eind 2013 besliste de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister Schauvliege om 7,8 miljoen euro uit het Vlaams Klimaatfonds ter beschikking te stellen aan de sociale huisvestingsmaatschappijen voor grondige energetische renovatie van woningen en appartementen. Deze middelen werden evenwel slechts in 1 dossier aangewend. 'Daarom drong ik er bij Vlaams minister Homans op aan om deze problematiek op korte termijn aan te pakken en de strenge voorwaarden te versoepelen. Er wordt nu gevolg gegeven aan mijn oproep zodat sociale huisvestingsmaatschappijen volop kunnen inzetten op energetische renovatie en hiervoor de voorhanden zijnde subsidies kunnen aanwenden.'  Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Vlaanderen
 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement