Vlaanderen

Op 13 juli 2009 legde ik in het Vlaams Parlement de eed af. Joke Schauvliege werd toen minister waardoor ik als eerste opvolger een zitje kreeg als Vlaams volksvertegenwoordiger. De thema's waar ik het meest mee bezig ben zijn wonen, energie, water, milieu en natuur en ruimtelijke ordening.

 

GBS Kruipuit bezocht Vlaams Parlement 22 april 2015

 
Op dinsdag 21 april 2015 brachten het 5de en 6de leerjaar van GBS Kruipuit een bezoek aan het Vlaams Parlement. Vanuit de Lokettenzaal, waar vroeger de Postcheque gehuisvest was, vertrokken we voor een rondleiding doorheen het immense gebouw. Onderweg gaf ik ze uitleg over de (Vlaamse) politiek en over de werking van het Vlaams Parlement. Langsheen het traject ontmoetten we de voorzitter van het Vlaams Parlement Jan Peumans, die een delegatie uit Bahrein rondleidde. Vooraleer de groep een welverdiend drankje nuttigde in de Lokettenzaal waar de toer gestart was, namen we nog een kijkje in de Koepelzaal met het glazen dak waar wekelijks de plenaire vergadering plaatsvindt.Wil je met je klas, vereniging of organisatie ook een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Stuur dan een mailtje naar valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be.  Lees meer
 
 

Toekomst sociale huisvesting in Oost-Vlaanderen 16 april 2015

 
Ook de komende jaren zal in Oost-Vlaanderen flink geïnvesteerd worden in sociale woningbouw. In onze provincie werd in 2014 voor meer dan 125,3 miljoen euro aan sociale huisvestingsprojecten aangemeld door de sociale huisvestingsmaatschappijen. Het zwaartepunt ligt bij de sociale huurwoningen die zullen gebouwd en gerenoveerd worden. Dit blijkt uit het antwoord van de minister van Wonen op een vraag die ik haar voorlegde: ‘De cijfers bewijzen dat er in  Oost-Vlaanderen wordt gewerkt aan de realisatie van bijkomende sociale woningen en de renovatie van bestaande sociale woongelegenheden, wat uiterst noodzakelijk is.' Lees meer
 
 

The Fancy Bazaar Beurs te Maldegem 8 april 2015

 
Op zaterdag 11 april 2015 gaan de Maldegemse Jeugddienst en de Jeugdraad de ecologische toer op met The Fancy Bazaar Beurs. Deze tweedehandsbeurs loopt van 10 tot 16 uur in CC Den Hoogen Pad te Adegem. De beurs voor en door Maldegemse kinderen en jongeren wil hen bewustmaken van het nut van tweedehandsspullen. Lees meer
 
 

Vlaanderen wil inzetten op wind 1 april 2015

 
Vlaanderen wil inzetten op hernieuwbare energie. Volgens de Europese doelstellingen moet het aandeel hernieuwbare energie in Vlaanderen stijgen van 5,9 tot 10,5% in 2020. De Vlaamse Regering keurde onlangs de conceptnota ‘realisatie van een Fast Lane voor windenergie’ goed. De ambitie is om het aantal windturbines te verhogen en de plaatsing van windturbines langsheen snelwegen, in industriezones of op haventerreinen – waar de hinder beperkt is – te vergemakkelijken en te versnellen. Eén werkgroep zal de meest geschikte zones voor windturbines zoeken en in kaart brengen. De andere werkgroep zal werk maken van juridische mogelijkheden om de procedures te versnellen. Voor de zomervakantie zouden de eerste resultaten gekend zijn, het volledig onderzoek zal afgerond worden tegen het eind van het jaar. Ik ondervroeg minister Turtelboom omtrent deze conceptnota in de commissie Energie van het Vlaams Parlement. Lees meer
 
 

UPDATE: Buitenspeeldag verhuist naar sporthal Meos 31 maart 2015

 
De Buitenspeeldag in Maldegem gaat morgen door in SPORTHAL MEOS en niet aan de jeugdlokalen in het Sint-Annapark. Omwille van de hevige rukwinden is het Sint-Annapark afgesloten voor bezoekers en is het dus niet geschikt om kinderen er te laten spelen. De Buitenspeeldag in MEOS gaat nog steeds door van 13.00 tot 17.00 uur. Inschrijven hoeft niet en deelname is volledig gratis. De ouders kunnen ondertussen gezellig iets drinken en de Jeugdraad zorgt voor de bemanning van de toog. Lees meer
 
 

Buitenspeeldag op 1 april - ook in Maldegem 30 maart 2015

 
Dit jaar vindt de Buitenspeeldag plaats op woensdag 1 april van 13 tot 17 uur aan de jeugdlokalen De Piramide in het Sint-Annapark. Zo'n dertigtal enthousiaste animatoren staan paraat om alle kinderen een onvergetelijke namiddag te bezorgen. Er zijn reuze spelen, volksspelen, springkastelen, een schminkstand, clown Bobo die ballonnen komt plooien en nog zoveel meer. Inschrijven is niet nodig en deelname is volledig gratis. Ouders die meekomen met de kinderen kunnen ondertussen gezellig iets drinken op het terras. De Jeugdraad zorgt voor de bemanning van de toog. Nu nog hopen op mooi weer... Lees meer
 
 

Maldegem en Aalter gaan samen met provincie Oost-Vlaanderen voor 20% minder CO2-uitstoot 30 maart 2015

 
De gemeenten Maldegem en Aalter engageren zich samen met de Provincie Oost-Vlaanderen om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen. Afwachten is niet langer een optie. Daarom werken de gemeenten een ambitieus actieplan uit. Ze engageren zich om de CO2-uitstoot op hun grondgebied met minstens 20% te verminderen tegen 2020. Dat willen ze samen doen met inwoners, handelaars, bedrijven, verenigingen en landbouwers. In dit kader ondertekenden ze op 28 maart 2015 het Europese Burgemeestersconvenant. Hiermee engageren ze zich om de Europese klimaatdoelstellingen te behalen door de CO2-uitstoot op hun hele grondgebied met minstens 20% te verminderen tegen 2020.  Lees meer
 
 

Zot van je kot... Deel je mening! 27 maart 2015

 
Elk jaar gaan zo’n 75.000 studenten in Vlaanderen op zoek naar een studentenkamer in de buurt van hun universiteit of hogeschool. En ze zijn zot van hun kot. Al maakt dat kot hen ook af en toe echt zot. Omdat de huur, de waarborg en ook vaak de aparte energierekeningen, een serieuze hap nemen uit hun studiebudget, terwijl daartegenover niet altijd kwaliteit staat. Anderzijds maken sommige studenten het soms zo bont dat het hun kotbaas is die er bijna zot van wordt. Maar wie een huurovereenkomst voor een studentenkot afsluit, heeft maar weinig wettelijke regels om op terug te vallen. Omwille van de nood aan een juridisch kader voor alle betrokken partijen, verzamelde Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers  bekommernissen over het huren en verhuren van studentenkoten. Lees meer
 
 

Werk maken van gebiedsdekkend aanbod Sociale Verhuurkantoren 23 maart 2015

 
Er is een grote nood aan degelijke en betaalbare woningen. Sociale Verhuurkantoren (SVK’s) zijn in dit kader een belangrijke actor. Uit een vraag die ik stelde aan de minister van Wonen blijkt dat het totaal aantal woningen dat zij in beheer hebben stijgt en dat er in bijna alle Vlaamse gemeenten een SVK-werking actief is, al hinkt de provincie Oost-Vlaanderen duidelijk achterop. Lees meer
 
 

Wereldwaterdag: Vlaming vindt duurzaam omgaan met water een basisprincipe 20 maart 2015

 
In 2013 bevroeg de Vlaamse MilieuMaatschappij (VMM) 1.000 Vlamingen over de drinkwaterprijs en de waterfactuur. In het kader van Wereldwaterdag vroeg ik naar de bevindingen van de waterpeiling en de concrete maatregelen die minister Joke Schauvliege zal nemen. Uit de peiling blijkt dat bijna 90% van de bevraagden duurzaam watergebruik belangrijk vindt. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Vlaanderen
 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement

Mijn favoriete song van het moment