Vlaanderen

Op 13 juli 2009 legde ik in het Vlaams Parlement de eed af. Joke Schauvliege werd toen minister waardoor ik als eerste opvolger een zitje kreeg als Vlaams volksvertegenwoordiger. De thema's waar ik het meest mee bezig ben zijn wonen, energie, water, milieu en natuur en ruimtelijke ordening.

 

Wonen in het Meetjesland: de cijfers 29 juli 2015

 
Voor steeds meer gezinnen is het een moeilijke klus om een geschikte, degelijke en betaalbare woning te vinden. Ook in het Meetjesland. Ik verzamelde een aantal cijfers over wonen in onze regio. Deze geven een duidelijk beeld van de huidige situatie en tegelijkertijd detecteren ze knelpunten die in de toekomst weggewerkt dienen te worden. ‘Wonen en huisvesting vormen een complexe materie waarbij heel wat factoren betrokken zijn. Denk maar aan de betaalbaarheid; een heel moeilijk item voor de steeds grotere groep kwetsbare gezinnen waarvan een groot deel terechtkomt op de te lange wachtlijsten voor een sociale woning. Ook de kwaliteit en de energiezuinigheid van een woning zijn zeer belangrijk. Als voorzitter van Woonwijzer Meetjesland werk ik actief mee aan een degelijk huisvestingsbeleid voor onze regio en voor heel Vlaanderen. Volgens mij kan één maatregel de problematiek niet oplossen maar moeten we streven naar een combinatie van maatregelen om het aanbod aan degelijke en betaalbare woningen te stimuleren. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan de activatie van onbebouwde percelen, de opvolging van het bindend sociaal objectief, het betrekken van private actoren bij de ontwikkeling van sociale woongelegenheden, etc.’ Lees meer
 
 

Stillere en veiligere N44 in Maldegem 27 juli 2015

 
Vanaf dinsdag 18 augustus legt het Agentschap Wegen en Verkeer een nieuwe asfaltlaag op de Aalterbaan (N44) in Maldegem. Over een zone van 1500 m overlaagt de aannemer het wegdek met geluidsreducerende asfalt ter hoogte van de woonkern Maldegem-Kleit (in beide richtingen).  Aan de werfzone zal het verkeer slechts één rijstrook in elke richting hebben. De werken duren ruim 3 maanden en lopen tot eind november. Slecht weer kan de planning wijzigen. Lees meer
 
 

Big Jump 2015: 12 juli 10 juli 2015

 
2015 moest het jaar worden waarin alle Europese waterlopen proper zijn. Dat werd vastgelegd in de Europese kaderrichtlijn Water. Hoewel de waterkwaliteit in Vlaanderen er al sterk op vooruit ging, haalt geen enkele Vlaamse waterloop de norm. Cijfers van het Europees Milieuagentschap uit 2012 tonen dat ons land zelfs helemaal achterop hinkt in Europa. Om onze politici eraan te herinneren dat proper water een noodzaak is, organiseren Natuurpunt, GoodPlanet Belgium en Bond Beter Leefmilieu op zondag 12 juli de Big Jump. Die dag springen duizenden mensen in heel Europa om 15 uur stipt in het water op 30 plaatsen in Vlaanderen.Lees meer over de kaderrichtlijn Water en Big Jump via http://mail.statik.be/t/r-l-ahkjdn-iivejkkj-t/. Lees meer
 
 

Renovatiepremie wordt geen belastingvermindering 7 juli 2015

 
De aangekondigde hervorming van de renovatiepremie naar een belastingvermindering gaat niet door. Vlaams minister van Wonen heeft aangekondigd dat de premie blijft bestaan maar wel hervormd wordt. Vanaf november 2015 zouden nieuwe aanvragen mogelijk zijn. Lees meer
 
 

Onderzoek naar statiegeld op eenmalige drankverpakkingen 30 juni 2015

 
In de beleidsnota Omgeving van Vlaams minister Joke Schauvliege staat dat er een impactanalyse zal uitgevoerd worden over de invoering van het statiegeld op (plastic) flessen en blik, de zogenaamde eenmalige drankverpakkingen. De eerste twee fasen van de analyse zijn ondertussen uitgevoerd. Op basis van de resultaten wordt één mogelijk scenario naar voren geschoven dat nu verder uitgewerkt zal worden. Pas na deze fase zal definitief beslist worden over het al dan niet invoeren van statiegeld op eenmalige drankverpakkingen. ‘De mogelijke invoering van dit statiegeldsysteem dient vooral om de hoeveelheid zwerfvuil te verminderen en de materiaalkringlopen verder te sluiten. Belangrijkste doelstelling is de consumenten aanzetten tot het terugbrengen van de drankverpakkingen naar de terugnamepunten. Het verder uitwerken van dit scenario zal o.a. in kaart brengen hoe alles praktisch kan geregeld worden en geoperationaliseerd worden. De eerste resultaten mogen we verwachten tegen september. Die zullen verder besproken worden door een klankbordgroep waarin o.a. OVAM, Fost Plus en de detailhandel vertegenwoordigd zijn.’ Lees meer
 
 

Nieuwe waterfactuur: wie verantwoord omgaat met water, wint 19 juni 2015

 
Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering op 12 juni 2015, een akkoord bereikt over de nieuwe structuur van de drinkwaterfactuur. Als gevolg van de zesde staatshervorming is Vlaanderen voortaan bevoegd. Vanaf 1 januari 2016 komt er voor alle gezinnen een nieuwe en meer uniforme tariefstructuur, die gebaseerd is op het principe dat “de vervuiler betaalt” en dat zuinig gebruik loont. 'In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken, is drinkwater in Vlaanderen een schaars goed. De overheid investeert jaarlijks ook ruime publieke middelen in de watervoorziening. Diezelfde overheid wil daarom stimulansen geven om verspilling tegen te gaan.' Lees meer
 
 

Meerjarenplanning Woonwijzer Meetjesland goedgekeurd 1 juni 2015

 
De nieuwe meerjarenplanning van Woonwijzer Meetjesland werd goedgekeurd door de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten. Concreet betekent dit dat de inwoners van Aalter, Assenede, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot, Wachtebeke en Zomergem ook de komende jaren bij de Woonwijzer terecht kunnen met al hun vragen over wonen. Er zal verder ingezet worden op de uitvoering van het grond- en pandendecreet, woningkwaliteitsbewaking en informatie- en adviesverlening. Daarnaast zal elke gemeente ook eigen klemtonen kunnen leggen. ‘Vorig jaar maakten 2.893 verschillende gezinnen gebruik van die dienstverlening. Dat bewijst nog maar eens dat er nood is aan onafhankelijk en deskundig advies.’ Lees meer
 
 

Anderstalige leerlingen bezochten Vlaams Parlement 29 mei 2015

 
De Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN-klas) van het Onze Lieve Vrouw Ten Doorn instituut te Eeklo bracht op 26 mei een bezoek aan het Vlaams Parlement. Ik ontving de groep in de Lokettenzaal, waar vroeger de loketten van de Postcheque gehuisvest waren. Daarna nam ik hen mee langs de belangrijkste bezienswaardigheden in het Parlement. Sluitstuk van de rondleiding was een bezoek aan de koepelzaal met het glazen dak waar wekelijks de plenaire vergadering plaatsvindt. Lees meer
 
 

Ontwikkelingsstrategie Meetjesland 2014-2020 goedgekeurd 28 mei 2015

 
De Vlaamse Regering keurde de ontwikkelingsstrategie voor het Meetjesland voor de periode 2014-2020 goed in het kader van Leader. Dit gebeurde op voorstel van Vlaams minister Joke Schauvliege. Leader is het Europees initiatief voor plattelandsontwikkeling dat plattelandsactoren wil helpen om het potentieel van hun plaatselijke regio op langere termijn te ontwikkelen. Naast de strategie voor het Meetjesland werden nog 11 andere goedgekeurd. ‘Deze goedkeuring is een belangrijk gegeven voor een plattelandsregio als het Meetjesland. Met dergelijke strategie toont de regio aan zich volop voor te bereiden op de toekomst.’ Lees meer
 
 

MAP5 beloont goed presterende landbouwbedrijven 27 mei 2015

 
Vorige week dienden CD&V, N-VA en Open VLD het nieuwe mestdecreet in in het Vlaams Parlement. MAP5 waardeert de inspanningen die landbouwers leverden onder het vorige MAP. Door een gebiedsgerichte aanpak op maat, krijgen bedrijven die goede resultaten kunnen voorleggen inzake de kwaliteit van het grond-  en oppervlaktewater minder strenge normen opgelegd. In probleemgebieden moet echter een tandje wordt bijgestoken. Op korte termijn zullen hierover hoorzittingen plaatsvinden. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Vlaanderen
 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement