Vlaanderen

Op 13 juli 2009 legde ik in het Vlaams Parlement de eed af. Joke Schauvliege werd toen minister waardoor ik als eerste opvolger een zitje kreeg als Vlaams volksvertegenwoordiger. De thema's waar ik het meest mee bezig ben zijn wonen, energie, water, milieu en natuur en ruimtelijke ordening.

 

Nood aan meer vrouwen in raden van bestuur Oost-Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen 10 maart 2015

 
In Oost-Vlaanderen voldoen 12 van de 27 sociale huisvestingsmaatschappijen aan de voorwaarde dat 1/3 van de leden van de raad van bestuur een vrouw is. Dit komt overeen met 44,44%. Deze voorwaarde is op dit moment nog niet verplicht maar vanaf 2016 is dit wel het geval. ‘In het kader van de internationale Vrouwendag is het interessant om deze cijfers eens van naderbij te bekijken. Wetende dat 96 van de 345 leden van de raden van bestuur van Oost-Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen vrouwelijk zijn – dit is 27,83% - stemt tot nadenken. Waar ik wel tevreden over ben is dat de maatschappijen die actief zijn in het Meetjesland wel aan de voorwaarde voldoen. Zo zetelen in de raad van bestuur van De Volkshaard, waar ik zelf deel van uitmaak, 5 vrouwen en 10 mannen. Bij de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen gaat het om 7 vrouwen van de 18 leden van de raad van bestuur.’ Lees meer
 
 

Oud-leerkrachten Maricolen Maldegem in Vlaams Parlement 6 maart 2015

 
Op donderdag 5 maart ontving ik een aantal oud-leerkrachten van de Zusters Maricolen te Maldegem in het Vlaams Parlement. Zij startten de rondleiding in de Loketten, het gebouw waar vroeger de Postcheque zat. Daarna doorliepen ze het grote gebouw, namen een kijkje in een commissiezaal en stonden stil bij een aantal kunstwerken en opmerkelijke zaken binnen het Vlaams Parlement. Tijdens de rondgang werden ze uitzonderlijk zelfs ontvangen door de voorzitter van het parlement, Jan Peumans. Eindigen deden ze in de bekende Koepelzaal met het glazen dak waar wekelijks op woensdag de plenaire vergadering plaatsvindt.Wenst u met uw organisatie of vereniging ook een bezoek te brengen aan het Vlaams Parlement, geef dan gerust een seintje via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be. Lees meer
 
 

Onderzoek woonkwaliteit in Vlaanderen 3 maart 2015

 
Tijdens het Grote Woononderzoek 2013 werden in opdracht van de Vlaamse overheid 10.000 gezinnen uitgebreid geïnterviewd over o.a. hun uitgaven voor wonen, de wijze van financiering, woonwensen en woongeschiedenis. Bovendien werden 5.000 woningen grondig gescreend volgens een methodiek gebaseerd op de kwaliteitsnormen van de Vlaamse overheid. De resultaten werden gebundeld in een rapport en bieden voor het eerst een objectief zicht op de kwaliteit van de Vlaamse woningvoorraad en tonen welke trends zich afspelen op de woningmarkt. Op dinsdag 3 maart 2015 werd het woononderzoek gepresenteerd tijdens een studiedag in het Vlaams Parlement. Enkele belangrijke bevindingen... Lees meer
 
 

100-tal sociale huurders kopen hun sociale woning 16 februari 2015

 
Gezinnen die een sociale woning huren, kunnen onder bepaalde voorwaarden  - waaronder de woning minstens vijf jaar bewonen - die woning aankopen. Uit cijfers die ik opvroeg bij de minister van Wonen blijkt dat in 2014 98 keer gebruik werd gemaakt van dit kooprecht. Dit cijfer ligt in lijn met de voorbije jaren. Dat sociale huurders weinig overgaan tot de aankoop van hun sociale woning is wellicht te wijten aan de strenge voorwaarden en aan het feit dat ze hiervoor niet altijd de financiële mogelijkheden hebben.  'Niettemin heeft deze mogelijkheid als bijkomend instrument om eigendomsverwerving mogelijk te maken naar een bepaalde doelgroep toe zeker zijn verdienste.' Lees meer
 
 

CO2-uitstoot in het Meetjesland 12 februari 2015

 
Dat we dringend inspanningen moeten leveren om de klimaatverandering tegen te gaan, daar is iedereen van overtuigd. Eén van de manieren om dit te doen is de CO2-uitstoot te verminderen. Wist u dat steden wereldwijd bijna twee derde van alle broeikasgassen uitstoten? En heeft u een idee hoeveel CO2 u als Meetjeslander gemiddeld uitstoot per jaar? Lees meer
 
 

Verschillende werken op Aalterbaan (N44) tussen Maldegem en Aalter 10 februari 2015

 
Op maandag 16 februari start het Agentschap Wegen en Verkeer met werken langs de Aalterbaan (N44) tussen Maldegem en Aalter. Het agentschap kiest voor een meer groene en onderhoudsvriendelijke N44. Over een zone van 8 km maken de kasseibermen tussen de weg en het fietspad plaats voor een grasstrook. Deze werken lopen tot eind april 2015. De herstellingen aan het wegdek tussen Krommewege en de brug over de N9 in Maldegem, die vorige maand startten, moeten tegen half maart afgerond zijn. Lees meer
 
 

Herstructureringsprogramma 'rode' landbouwbedrijven in stikstofaanpak goedgekeurd 2 februari 2015

 
Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering een herstructureringsprogramma goedgekeurd voor de zogenaamde 'rode' landbouwbedrijven in het kader van de stikstofaanpak. De maatregelen uit het herstructureringsprogramma worden vrijwillig ingezet op vraag van de landbouwer. De Vlaamse regering voorziet in 5 maatregelen Lees meer
 
 

Controle putwater moet opgedreven worden 29 januari 2015

 
Minister Schauvliege wijst terecht op de noodzaak van zuinig watergebruik. De kraan opendraaien en leidingwater laten lopen is voor vrijwel alle Vlamingen (te) evident. Toch zijn er in Vlaanderen ook 42.569 gezinnen die uitsluitend gebruik maken van grondwater omdat ze niet aangesloten of aansluitbaar zijn op het leidingwaternet. En dat is niet zonder risico. De voorbije 3 jaar werden 440 gratis controles op putwater aangevraagd. Bij een vierde van deze controles was het water ondrinkbaar. Dit blijkt uit het antwoord op een vraag die ik indiende. Lees meer
 
 

Energiepremies Eandis 2015 27 januari 2015

 
Heb je bouw- of renovatieplannen? Hou er dan rekening mee dat energie besparen niet alleen goed is voor het milieu maar ook voor je portemonnee. Om energiebesparende investeringen te stimuleren kan u in 2015 bij Eandis terecht voor volgende REG-premies (Rationeel Energie Gebruik): Lees meer
 
 

Vlaamse steun voor uitbouw Meetjeslandse rioleringsinfrastructuur 22 januari 2015

 
Vlaanderen wil de kwaliteit van haar oppervlaktewater nog verder verbeteren. In dit kader keurde de Vlaamse Regering op 9 januari 2015 het investeringsprogramma 2016 voor de verbetering van de grote waterzuiveringsinfrastructuren goed. Hiervoor werden 127 projecten prioritair geselecteerd uit een aanbod van 476 projecten die het meerjarenprogramma 2016-2020 vormen. In onze regio werden 10 projecten in Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lovendegem, Maldegem en Nevele geselecteerd. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Vlaanderen
 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement

Mijn favoriete song van het moment