Vlaanderen

Op 13 juli 2009 legde ik in het Vlaams Parlement de eed af. Joke Schauvliege werd toen minister waardoor ik als eerste opvolger een zitje kreeg als Vlaams volksvertegenwoordiger. De thema's waar ik het meest mee bezig ben zijn wonen, energie, water, milieu en natuur en ruimtelijke ordening.

 

Controle putwater moet opgedreven worden 29 januari 2015

 
Minister Schauvliege wijst terecht op de noodzaak van zuinig watergebruik. De kraan opendraaien en leidingwater laten lopen is voor vrijwel alle Vlamingen (te) evident. Toch zijn er in Vlaanderen ook 42.569 gezinnen die uitsluitend gebruik maken van grondwater omdat ze niet aangesloten of aansluitbaar zijn op het leidingwaternet. En dat is niet zonder risico. De voorbije 3 jaar werden 440 gratis controles op putwater aangevraagd. Bij een vierde van deze controles was het water ondrinkbaar. Dit blijkt uit het antwoord op een vraag die ik indiende. Lees meer
 
 

Energiepremies Eandis 2015 27 januari 2015

 
Heb je bouw- of renovatieplannen? Hou er dan rekening mee dat energie besparen niet alleen goed is voor het milieu maar ook voor je portemonnee. Om energiebesparende investeringen te stimuleren kan u in 2015 bij Eandis terecht voor volgende REG-premies (Rationeel Energie Gebruik): Lees meer
 
 

Vlaamse steun voor uitbouw Meetjeslandse rioleringsinfrastructuur 22 januari 2015

 
Vlaanderen wil de kwaliteit van haar oppervlaktewater nog verder verbeteren. In dit kader keurde de Vlaamse Regering op 9 januari 2015 het investeringsprogramma 2016 voor de verbetering van de grote waterzuiveringsinfrastructuren goed. Hiervoor werden 127 projecten prioritair geselecteerd uit een aanbod van 476 projecten die het meerjarenprogramma 2016-2020 vormen. In onze regio werden 10 projecten in Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lovendegem, Maldegem en Nevele geselecteerd. Lees meer
 
 

Plattelandsprojecten in het Meetjesland 13 januari 2015

 
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de verdeling van 8 miljoen euro projectmiddelen uit het Vlaams Plattelandsfonds bekend gemaakt. Het gaat om financiële ondersteuning van projecten die plattelandsdoelstellingen realiseren. Joke Schauvliege: ‘Vijf gemeenten in het Meetjesland kunnen rekenen op  ongeveer 650.000 € voor de uitvoering van negen plattelandsprojecten.’ Het gaat om projecten in de gemeenten Assenede, Kaprijke, Knesselare, Sint-Laureins en Zomergem. Lees meer
 
 

Aantal afgesloten verzekeringen 'gewaarborgd wonen' steeg sterk in 2014 7 januari 2015

 
De verzekering 'gewaarborgd wonen' kent steeds meer succes. In de eerste 10 maanden van 2014 werden 13.183 dergelijke verzekeringen afgesloten, tegenover slechts 10.391 in de loop van het ganse jaar 2013. Dat blijkt uit het antwoord van de minister van Wonen op mijn vraag hierover. In Oost-Vlaanderen ging het om 3.062 verzekeringen ten opzichte van 2.329 in 2013. Lees meer
 
 

Aanwezigheid dakisolatie in conformiteitsattest 16 december 2014

 
Vanaf 1 januari 2015 zal het ontbreken van voldoende dakisolatie leiden tot strafpunten bij een conformiteitsonderzoek van een woongelegenheid. Tot 2020 zal het aantal strafpunten gefaseerd verhogen: van 1 of 3 in 2015 tot 9 of 15 in 2020, afhankelijk van de grootte van het (niet-geïsoleerd deel van het) dak (kleiner of groter dan 16m2). Pas vanaf 2020 kan het ontbreken van voldoende dakisolatie aanleiding geven tot een ongeschiktheidsverklaring. Lees meer
 
 

Beslissingen Vlaamse Regering inzake klimaat 15 december 2014

 
Op 12 december 2014 besliste de Vlaamse Regering tot financiering van vier in het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 geselecteerde maatregelen. Daarnaast besliste ze ook om in het kader van internationale klimaatfinanciering 1 miljoen euro toe te kennen aan het Adaptatiefonds. Lees meer
 
 

Middelen energierenovatie sociale woningen onbenut 10 december 2014

 
De Vlaamse sociale huisvestingssector heeft te kampen met verouderd sociaal woonpatrimonium. Eind 2013 besliste de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister Joke Schauvliege  om 7,8 miljoen euro uit het Vlaams Klimaatfonds ter beschikking te stellen aan de sociale huisvestingsmaatschappijen om sociale woningen energiezuinig te maken. Deze middelen zijn in 2013 in de vorm van een voorschot overgemaakt aan de VMSW. Uit het antwoord van Vlaams minister Homans op mijn vraag blijkt nu dat er tot op heden geen aanvragen ingediend werden voor dergelijke premie. ‘De renovatienood in de sociale huisvestingssector is heel groot. Het is dan ook verbazingwekkend dat er nog geen enkele sociale huisvestingsmaatschappij gebruik maakt van deze middelen om sociale woningen energiezuinig te maken. Een dringende evaluatie dringt zich op!’ Lees meer
 
 

Meer dan 30 hectare onbebouwde percelen in handen van 5 Meetjeslandse gemeenten 8 december 2014

 
Vijf Meetjeslandse gemeenten beschikken over een inventaris van onbebouwde percelen die in handen zijn van (semi-)publieke overheden. Het gaat om Kaprijke, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins en Zelzate. In die gemeenten zijn er in totaal 95 percelen met een totale oppervlakte van 32,3 hectare in handen van (semi-)publieke overheden. Dit blijkt uit het antwoord van de minister van Omgeving Joke Schauvliege op een vraag die ik hierover indiende. ‘Het is belangrijk dat lokale besturen deze gronden inventariseren. Zo krijgen we immers een zicht op potentiële percelen die zouden kunnen aangewend worden voor sociale woningbouw.’ Volgens het Grond- en Pandendecreet zijn alle Vlaamse lokale besturen verplicht dergelijke inventaris op te maken. 25% van deze percelen zou geactiveerd moeten worden voor de realisatie van sociale woningen. Lees meer
 
 

Vlaanderen strijdt tegen uitstoot broeikasgassen 4 december 2014

 
Deze week startte in Lima (Peru) de 20ste internationale klimaatconferentie. Bedoeling is dat er overeenstemming komt over een ontwerptekst inzake de aanpak van de klimaatverandering. Volgend jaar zal dit in Parijs verwerkt worden in een globaal akkoord dat zal ingaan in 2020 met als doel de wereldwijde temperatuurstijging tot 2 graden Celsius te beperken. Ook Vlaanderen draagt haar steentje bij. In mei keurde de vorige Vlaamse Regering reeds 5 nieuwe interne klimaatmaatregelen goed. In haar antwoord op een vraag die ik hierover indiende gaf Vlaams minister Joke Schauvliege een stand van zaken mee. ‘In totaal trok Vlaanderen 1,528 miljoen euro uit voor deze nieuwe interne klimaatmaatregelen. Hiermee toont Vlaanderen duidelijk aan dat het inzet op de beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Deze maatregelen worden gefinancierd via het Vlaams Klimaatfonds dat bestaat uit 38 miljoen euro en waarvan 20 miljoen euro gereserveerd is voor interne maatregelen.’ Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Vlaanderen
 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement