Vlaanderen

Op 13 juli 2009 legde ik in het Vlaams Parlement de eed af. Joke Schauvliege werd toen minister waardoor ik als eerste opvolger een zitje kreeg als Vlaams volksvertegenwoordiger. De thema's waar ik het meest mee bezig ben zijn wonen, energie, water, milieu en natuur en ruimtelijke ordening.

 

Buitenspeeldag op 1 april - ook in Maldegem 30 maart 2015

 
Dit jaar vindt de Buitenspeeldag plaats op woensdag 1 april van 13 tot 17 uur aan de jeugdlokalen De Piramide in het Sint-Annapark. Zo'n dertigtal enthousiaste animatoren staan paraat om alle kinderen een onvergetelijke namiddag te bezorgen. Er zijn reuze spelen, volksspelen, springkastelen, een schminkstand, clown Bobo die ballonnen komt plooien en nog zoveel meer. Inschrijven is niet nodig en deelname is volledig gratis. Ouders die meekomen met de kinderen kunnen ondertussen gezellig iets drinken op het terras. De Jeugdraad zorgt voor de bemanning van de toog. Nu nog hopen op mooi weer... Lees meer
 
 

Maldegem en Aalter gaan samen met provincie Oost-Vlaanderen voor 20% minder CO2-uitstoot 30 maart 2015

 
De gemeenten Maldegem en Aalter engageren zich samen met de Provincie Oost-Vlaanderen om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen. Afwachten is niet langer een optie. Daarom werken de gemeenten een ambitieus actieplan uit. Ze engageren zich om de CO2-uitstoot op hun grondgebied met minstens 20% te verminderen tegen 2020. Dat willen ze samen doen met inwoners, handelaars, bedrijven, verenigingen en landbouwers. In dit kader ondertekenden ze op 28 maart 2015 het Europese Burgemeestersconvenant. Hiermee engageren ze zich om de Europese klimaatdoelstellingen te behalen door de CO2-uitstoot op hun hele grondgebied met minstens 20% te verminderen tegen 2020.  Lees meer
 
 

Zot van je kot... Deel je mening! 27 maart 2015

 
Elk jaar gaan zo’n 75.000 studenten in Vlaanderen op zoek naar een studentenkamer in de buurt van hun universiteit of hogeschool. En ze zijn zot van hun kot. Al maakt dat kot hen ook af en toe echt zot. Omdat de huur, de waarborg en ook vaak de aparte energierekeningen, een serieuze hap nemen uit hun studiebudget, terwijl daartegenover niet altijd kwaliteit staat. Anderzijds maken sommige studenten het soms zo bont dat het hun kotbaas is die er bijna zot van wordt. Maar wie een huurovereenkomst voor een studentenkot afsluit, heeft maar weinig wettelijke regels om op terug te vallen. Omwille van de nood aan een juridisch kader voor alle betrokken partijen, verzamelde Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers  bekommernissen over het huren en verhuren van studentenkoten. Lees meer
 
 

Werk maken van gebiedsdekkend aanbod Sociale Verhuurkantoren 23 maart 2015

 
Er is een grote nood aan degelijke en betaalbare woningen. Sociale Verhuurkantoren (SVK’s) zijn in dit kader een belangrijke actor. Uit een vraag die ik stelde aan de minister van Wonen blijkt dat het totaal aantal woningen dat zij in beheer hebben stijgt en dat er in bijna alle Vlaamse gemeenten een SVK-werking actief is, al hinkt de provincie Oost-Vlaanderen duidelijk achterop. Lees meer
 
 

Wereldwaterdag: Vlaming vindt duurzaam omgaan met water een basisprincipe 20 maart 2015

 
In 2013 bevroeg de Vlaamse MilieuMaatschappij (VMM) 1.000 Vlamingen over de drinkwaterprijs en de waterfactuur. In het kader van Wereldwaterdag vroeg ik naar de bevindingen van de waterpeiling en de concrete maatregelen die minister Joke Schauvliege zal nemen. Uit de peiling blijkt dat bijna 90% van de bevraagden duurzaam watergebruik belangrijk vindt. Lees meer
 
 

Nood aan meer vrouwen in raden van bestuur Oost-Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen 10 maart 2015

 
In Oost-Vlaanderen voldoen 12 van de 27 sociale huisvestingsmaatschappijen aan de voorwaarde dat 1/3 van de leden van de raad van bestuur een vrouw is. Dit komt overeen met 44,44%. Deze voorwaarde is op dit moment nog niet verplicht maar vanaf 2016 is dit wel het geval. ‘In het kader van de internationale Vrouwendag is het interessant om deze cijfers eens van naderbij te bekijken. Wetende dat 96 van de 345 leden van de raden van bestuur van Oost-Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen vrouwelijk zijn – dit is 27,83% - stemt tot nadenken. Waar ik wel tevreden over ben is dat de maatschappijen die actief zijn in het Meetjesland wel aan de voorwaarde voldoen. Zo zetelen in de raad van bestuur van De Volkshaard, waar ik zelf deel van uitmaak, 5 vrouwen en 10 mannen. Bij de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen gaat het om 7 vrouwen van de 18 leden van de raad van bestuur.’ Lees meer
 
 

Oud-leerkrachten Maricolen Maldegem in Vlaams Parlement 6 maart 2015

 
Op donderdag 5 maart ontving ik een aantal oud-leerkrachten van de Zusters Maricolen te Maldegem in het Vlaams Parlement. Zij startten de rondleiding in de Loketten, het gebouw waar vroeger de Postcheque zat. Daarna doorliepen ze het grote gebouw, namen een kijkje in een commissiezaal en stonden stil bij een aantal kunstwerken en opmerkelijke zaken binnen het Vlaams Parlement. Tijdens de rondgang werden ze uitzonderlijk zelfs ontvangen door de voorzitter van het parlement, Jan Peumans. Eindigen deden ze in de bekende Koepelzaal met het glazen dak waar wekelijks op woensdag de plenaire vergadering plaatsvindt.Wenst u met uw organisatie of vereniging ook een bezoek te brengen aan het Vlaams Parlement, geef dan gerust een seintje via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be. Lees meer
 
 

Onderzoek woonkwaliteit in Vlaanderen 3 maart 2015

 
Tijdens het Grote Woononderzoek 2013 werden in opdracht van de Vlaamse overheid 10.000 gezinnen uitgebreid geïnterviewd over o.a. hun uitgaven voor wonen, de wijze van financiering, woonwensen en woongeschiedenis. Bovendien werden 5.000 woningen grondig gescreend volgens een methodiek gebaseerd op de kwaliteitsnormen van de Vlaamse overheid. De resultaten werden gebundeld in een rapport en bieden voor het eerst een objectief zicht op de kwaliteit van de Vlaamse woningvoorraad en tonen welke trends zich afspelen op de woningmarkt. Op dinsdag 3 maart 2015 werd het woononderzoek gepresenteerd tijdens een studiedag in het Vlaams Parlement. Enkele belangrijke bevindingen... Lees meer
 
 

100-tal sociale huurders kopen hun sociale woning 16 februari 2015

 
Gezinnen die een sociale woning huren, kunnen onder bepaalde voorwaarden  - waaronder de woning minstens vijf jaar bewonen - die woning aankopen. Uit cijfers die ik opvroeg bij de minister van Wonen blijkt dat in 2014 98 keer gebruik werd gemaakt van dit kooprecht. Dit cijfer ligt in lijn met de voorbije jaren. Dat sociale huurders weinig overgaan tot de aankoop van hun sociale woning is wellicht te wijten aan de strenge voorwaarden en aan het feit dat ze hiervoor niet altijd de financiële mogelijkheden hebben.  'Niettemin heeft deze mogelijkheid als bijkomend instrument om eigendomsverwerving mogelijk te maken naar een bepaalde doelgroep toe zeker zijn verdienste.' Lees meer
 
 

CO2-uitstoot in het Meetjesland 12 februari 2015

 
Dat we dringend inspanningen moeten leveren om de klimaatverandering tegen te gaan, daar is iedereen van overtuigd. Eén van de manieren om dit te doen is de CO2-uitstoot te verminderen. Wist u dat steden wereldwijd bijna twee derde van alle broeikasgassen uitstoten? En heeft u een idee hoeveel CO2 u als Meetjeslander gemiddeld uitstoot per jaar? Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Vlaanderen
 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement