Vlaanderen

Op 13 juli 2009 legde ik in het Vlaams Parlement de eed af. Joke Schauvliege werd toen minister waardoor ik als eerste opvolger een zitje kreeg als Vlaams volksvertegenwoordiger. De thema's waar ik het meest mee bezig ben zijn wonen, energie, water, milieu en natuur en ruimtelijke ordening.

 

Extra steun voor lokale klimaatprojecten 26 mei 2015

 
Gemeenten die het burgemeestersconvenant ondertekend hebben, kunnen voortaan extra financiële steun krijgen voor lokale klimaatprojecten. Via het convenant engageren ze zich vrijwillig om 20% minder CO2 uit te stoten tegen 2020. Om die gemeenten extra te stimuleren om originele klimaatprojecten uit te werken op lokaal vlak, stelt Vlaams minister Joke Schauvliege jaarlijks 300.000 euro ter beschikking. ‘Ik ben er van overtuigd dat het grote klimaatprobleem ook op lokaal niveau dient aangepakt te worden. Op die manier creëer je een groter draagvlak en zet je mensen aan om vanuit hun eigen leefwereld hun steentje bij te dragen. Als we dit in grote getale gaan doen, zal dit ongetwijfeld leiden tot positieve resultaten.' Lees meer
 
 

Vlaamse premie voor renovatie op wijkniveau 20 mei 2015

 
In de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement ondervroeg ik minister Turtelboom over haar aankondiging inzake de hogere premie voor renovatie op wijkniveau. Het is duidelijk dat ons verouderd woningpatrimonium moet gerenoveerd worden worden. Met een hogere premie voor wijkrenovatie wil de minister gezinnen stimuleren om over te gaan tot totaalrenovatie en dit op grotere schaal (wijkniveau). Op mijn vraag hoe dit alles praktisch zal uitgewerkt worden, kon de minister (nog) geen antwoord geven. Dit zal meegenomen worden in het kader van het renovatiepact waar we in de zomer meer over zullen vernemen. Intussen wachten veel renoveerders op de nieuwe regels van de Vlaamse renovatiepremie. De nieuwe modaliteiten komen binnen enkele weken op de agenda van de Vlaamse regering want deze zomer moet het nieuwe systeem in werking treden. Lees meer
 
 

Met CD&Fit de sportieve toer op 13 mei 2015

 
Vorig weekend ging ik de sportieve toer op. Tijdens CD&Fit werd ik zondag samen met een 50-tal CD&V-leden onthaald in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in de Blaarmeersen in Gent. Na een gezellig koffiemoment en een inspirerend welkomstwoord door Vlaams minister Joke Schauvliege, nam de gids van het centrum ons mee op sleeptouw. We kregen meer uitleg over het wielercentrum, het BMX-parcours en de topattractie van het centrum: de wielerpiste. Nadien trokken we naar de nabijgelegen sporthal waar ik samen met minister Schauvliege en andere geïnteresseerden kennis maakte met rolstoelbasketbal en badminton. Op die manier konden we ervaren hoe het is om te sporten met een beperking. Lees meer
 
 

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Windlandschap Maldegem-Eeklo goedgekeurd 12 mei 2015

 
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, wil in haar klimaatbeleid de ontwikkeling van het hernieuwbaar energiepotentieel optimaal stimuleren. Via de goedkeuring van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Windlandschap Maldegem-Eeklo ondersteunt de minister de provincie Oost-Vlaanderen in de uitrol van haar Windbeleidsplan. Lees meer
 
 

Energierenovatie sociale woongelegenheden in de lift 8 mei 2015

 
Het sociaal woonpatrimonium boekt sinds 2010 een vooruitgang op het vlak van dakisolatie, hoogrendementsglas en verwarmingssystemen. In 2010 had nog 48% van de sociale woongelegenheden één of meerdere gebreken op deze vlakken, in 2014 is dit gedaald tot 33%. Dat is één van de belangrijkste conclusies van de Patrimoniumenquête waarnaar ik polste in de Commissie Wonen. 'De energetische opwaardering in ons sociaal woonpatrimonium is positief. Maar we mogen niet op onze lauweren rusten. Als we tegen 2020 alle sociale woongelegenheden energiezuinig willen maken, dan moeten er blijvend inspanningen geleverd worden. Een degelijke monitoring is onontbeerlijk. Bovendien moeten de bestaande premies door de sociale huisvestingsmaatschappijen aangewend worden en moeten de premies vanuit het Vlaams Klimaatfonds beter benut worden.' Lees meer
 
 

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen in volle voorbereiding 6 mei 2015

 
We moeten zuiniger omgaan met ruimte. Om de voorhanden zijnde ruimte in te delen en eventueel te wijzigen is een visie op lange termijn noodzakelijk. In november 2014 gaf Vlaams minister Joke Schauvliege het startsein voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). ‘Dit plan bouwt voort op het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen’, aldus de minister. ‘We leggen nu de lat hoger en zoeken naar concrete oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken.’ Tien werkgroepen die verschillende gebieden vertegenwoordigen testen nu de visie, de strategieën en de concepten uit het Groenboek BRV. ‘Tegen juni 2015 zouden we moeten klaar zijn met het voorbereidend werk. Ikzelf maak deel uit van de werkgroep ‘Gebied Meetjesland’ (Oost-Vlaanderen). Dan gaat elke werkgroep zijn visie op het specifieke gebied voorstellen aan de minister en meteen ook instrumenten voorstellen om die te gaan realiseren.’ Vorige vrijdag gaf de Vlaamse Regering de opdracht aan de minister om op basis van dit voortraject een ontwerp Witboek en een ontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) op te maken. Lees meer
 
 

Stoeterij Hidalgo uit Adegem krijgt Equilabel van minister Schauvliege 27 april 2015

 
Op vrijdag 24 april 2015 ontving Stoeterij Hidalgo uit Adegem het Equilabel uit handen van Vlaams minister Joke Schauvliege. Het Equilabel is een gloednieuw kwaliteitskeurmerk voor manèges en pensionstallen. De stoeterij kreeg het label toegekend na een zeer streng en uitgebreid evaluatieproces dat ze succesvol doorlopen hebben. Uiteraard is het gemeentebestuur van Maldegem zeer trots dat een bedrijf uit de gemeente dit label behaalde. Meer info over het Equilabel kun je vinden op www.vlaamspaardenloket.be/equilabel. Lees meer
 
 

GBS Kruipuit bezocht Vlaams Parlement 22 april 2015

 
Op dinsdag 21 april 2015 brachten het 5de en 6de leerjaar van GBS Kruipuit een bezoek aan het Vlaams Parlement. Vanuit de Lokettenzaal, waar vroeger de Postcheque gehuisvest was, vertrokken we voor een rondleiding doorheen het immense gebouw. Onderweg gaf ik ze uitleg over de (Vlaamse) politiek en over de werking van het Vlaams Parlement. Langsheen het traject ontmoetten we de voorzitter van het Vlaams Parlement Jan Peumans, die een delegatie uit Bahrein rondleidde. Vooraleer de groep een welverdiend drankje nuttigde in de Lokettenzaal waar de toer gestart was, namen we nog een kijkje in de Koepelzaal met het glazen dak waar wekelijks de plenaire vergadering plaatsvindt.Wil je met je klas, vereniging of organisatie ook een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Stuur dan een mailtje naar valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be.  Lees meer
 
 

Toekomst sociale huisvesting in Oost-Vlaanderen 16 april 2015

 
Ook de komende jaren zal in Oost-Vlaanderen flink geïnvesteerd worden in sociale woningbouw. In onze provincie werd in 2014 voor meer dan 125,3 miljoen euro aan sociale huisvestingsprojecten aangemeld door de sociale huisvestingsmaatschappijen. Het zwaartepunt ligt bij de sociale huurwoningen die zullen gebouwd en gerenoveerd worden. Dit blijkt uit het antwoord van de minister van Wonen op een vraag die ik haar voorlegde: ‘De cijfers bewijzen dat er in  Oost-Vlaanderen wordt gewerkt aan de realisatie van bijkomende sociale woningen en de renovatie van bestaande sociale woongelegenheden, wat uiterst noodzakelijk is.' Lees meer
 
 

The Fancy Bazaar Beurs te Maldegem 8 april 2015

 
Op zaterdag 11 april 2015 gaan de Maldegemse Jeugddienst en de Jeugdraad de ecologische toer op met The Fancy Bazaar Beurs. Deze tweedehandsbeurs loopt van 10 tot 16 uur in CC Den Hoogen Pad te Adegem. De beurs voor en door Maldegemse kinderen en jongeren wil hen bewustmaken van het nut van tweedehandsspullen. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Vlaanderen
 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement