Vlaanderen

Op 13 juli 2009 legde ik in het Vlaams Parlement de eed af. Joke Schauvliege werd toen minister waardoor ik als eerste opvolger een zitje kreeg als Vlaams volksvertegenwoordiger. De thema's waar ik het meest mee bezig ben zijn wonen, energie, water, milieu en natuur en ruimtelijke ordening.

 

Modelreglement aangepaste leegstandsregelgeving op komst 3 oktober 2016

 
Het leegstandsbeleid wordt overgeheveld naar de lokale besturen. Dit gebeurt op vraag van de lokale besturen zelf. In haar antwoord op een vraag die ik hierover stelde aan de minister verklaarde ze dat het Agentschap Wonen Vlaanderen en de VVSG werken aan een modelreglement voor lokale besturen inzake een aangepaste leegstandsregelgeving. In december worden hierover trouwens 3 infosessies georganiseerd waarin ook de handleiding omtrent leegstand voor lokale besturen zal voorgesteld worden. Lees meer
 
 

Airbezen-actie 29 september 2016

 
Op woensdag 28 september vond de regionale startavond van beweging.net plaats. In het voorjaar van 2017 rollen we de 'Airbezen'-actie uit. Concreet komt het er op neer dat via aardbeien de luchtkwaliteit en hoeveelheid fijn stof gemeten kan worden. De afdeling Maldegem zal actief meewerken aan de meetcampagne. Lees meer
 
 

Herstellingswerken langs Afleidingskanaal van de Leie in Maldegem afgerond 28 september 2016

 
De herstellingswerken aan het wegdek langs het Afleidingskanaal van de Leie, tussen de Kleine Moerwege en de Oude Staatsbaan te Maldegem, zijn bijna klaar. Vanaf vanavond wordt de omleiding opgeheven en kunnen fietsers, voetgangers én gemotoriseerd verkeer opnieuw passeren. Lees meer
 
 

21 september: Studiedag klimaatkoers 2 september 2016

 
Sinds het akkoord van Parijs zijn de discussies over de aanpak van de klimaatverandering in een hogere versnelling geschakeld. Vlaanderen staat voor belangrijke keuzes want de klimaatdoelen voor 2020 en 2030 zijn niet min. CD&V heeft voorstellen om de klimaatuitdaging te vertalen naar haalbare en door iedereen gedragen oplossingen. We willen van u weten of ze ambitieus genoeg zijn of net te hoogdravend. Daarom organiseert CD&V op woensdag 21 september de studiedag KLIMAATKOERS - Vlaanderen naar de kopgroep?  Lees meer
 
 

Studietoelage aanvragen nog nooit zo eenvoudig 9 augustus 2016

 
Sinds vorige week kunnen ouders opnieuw een aanvraag indienen voor een school- of studietoelage voor hun kinderen, van het kleuter- tot het hoger onderwijs. Dat gebeurt automatisch of kan via een papieren formulier of online. Door een grondige update van de online aanvraagmodule kan dat nu veel gebruiksvriendelijker. De koppeling van allerhande databanken maakt dat de aanvrager heel wat minder gegevens moet invullen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits zet hiermee het pad verder naar een sterk vereenvoudigde en automatische toekenning van studietoelagen. Lees meer
 
 

Herstellingswerken wegverzakking langs Afleidingskanaal van de Leie in Balgerhoeke gaan van start 5 augustus 2016

 
Waterwegen en Zeekanaal NV start op maandag 8 augustus 2016 met de herstellingswerken aan het wegdek langs het Afleidingskanaal van de Leie, tussen de Kleine Moerwege en de Oude Staatsbaan. Om de veiligheid voor alle weggebruikers te garanderen wordt de weg tijdens de werken volledig afgesloten voor het verkeer, ook voor fietsers en voetgangers. Zonder onvoorziene omstandigheden worden de werken half september afgerond. Lees meer
 
 

Werkloosheid Meetjesland-Leiestreek in dalende lijn 4 augustus 2016

 
Deze week maakte Vlaams minister van Werk bekend dat Vlaanderen eind juli 238.093 niet-werkende werkzoekenden telt. Dat zijn er 7.320 of 3% minder dan vorig jaar. Sinds augustus 2015 daalt de Vlaamse werkloosheid. Ik zocht de cijfers op voor de regio Meetjesland-Leiestreek. Het aantal niet-werkende werkzoekenden in de regio Meetjesland-Leiestreek is 6,7% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dit is een sterkere daling in vergelijking met de cijfers voor Vlaanderen (-3%). Lees meer
 
 

Verkeersdrukte Aardenburgkalseide wordt aangepakt 3 augustus 2016

 
De verkeerslichten ter hoogte van het kruispunt Aardenburgkalseide (N410) met de N49 te Maldegem zullen worden aangepast. Deze aanpassing wordt doorgevoerd omwille van de verkeersdrukte op de Aardenburgkalseide. Vooral tijdens de zomerdrukte en wanneer er een activiteit wordt georganiseerd in de Nederlandse gemeente Sluis ontstaat er file op de terugweg naar België. Lees meer
 
 

Vereenvoudiging regeling zorgwonen 29 juli 2016

 
Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, keurde de Vlaamse Regering op vrijdag 15 juli een aantal versoepelingen en wijzigingen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening principieel goed. Zo werd de regeling rond het zorgwonen, het creëren van een ondergeschikte woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen, vereenvoudigd. Lees meer
 
 

Parlementaire initiatieven 2015-2016 12 juli 2016

 
Het parlementair jaar 2015-2016 zit er op. Het voorbije jaar nam ik heel wat initiatieven in het Vlaams Parlement en stelde ik heel wat vragen aan de Vlaamse ministers. Om u zo goed mogelijk te informeren maakte ik een beknopt overzicht van de initiatieven die ik nam. Klik op 'Lees meer' en download vervolgens het pdf-bestand onderaan de pagina of klik op de link rechtsboven deze pagina. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Vlaanderen
 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement