Wonen

Wist u dat 75% van de Vlamingen beschikt over een eigen woning? Jammer genoeg blijft dit voor anderen een droom. Toch hebben ook zij recht op een degelijke en betaalbare woning. Op dit vlak liggen een heleboel uitdagingen voor ons, zeker nu het woon- en huurbeleid een volledige Vlaamse bevoegdheid wordt. 

Parlementaire initiatieven 2015-2016 12 juli 2016

 
Het parlementair jaar 2015-2016 zit er op. Het voorbije jaar nam ik heel wat initiatieven in het Vlaams Parlement en stelde ik heel wat vragen aan de Vlaamse ministers. Om u zo goed mogelijk te informeren maakte ik een beknopt overzicht van de initiatieven die ik nam. Klik op 'Lees meer' en download vervolgens het pdf-bestand onderaan de pagina of klik op de link rechtsboven deze pagina. Lees meer
 
 

Hulp bij woningaanpassing senioren 22 juni 2016

 
Ben je 65 of ouder en wens je je woning te verbeteren of aan te passen in het kader van levenslang wonen? Woonwijzer Meetjesland biedt senioren een totaalbegeleiding aan van de verbeteringswerken. Mede dankzij de financiële steun van de provincie is deze dienstverlening trouwens volledig gratis. Lees meer
 
 

Renovatie 1.900 sociale huurwoningen via Vlaams Klimaatfonds 13 juni 2016

 
De renovatienood in de sociale huisvestingssector is groot. Om renovaties in deze sector te stimuleren worden via het Vlaams Klimaatfonds middelen ter beschikking gesteld. In eerste instantie werd nauwelijks gebruik gemaakt van deze middelen omdat de voorwaarden te ingewikkeld waren. Ik kaartte deze problematiek herhaaldelijk aan bij minister Homans. Op mijn vraag werden de te strenge voorwaarden versoepeld en met resultaat blijkt nu. Op een paar maanden tijd werden reeds 46 subsidieaanvragen aanvaard die betrekking hebben op 1.909 woningen. Een mooie verwezenlijking gezien het doel was zo’n 1.500 sociale woningen energiezuinig te maken. Lees meer
 
 

Maldegem wil renovatie van leegstaande woningen aanmoedigen 3 juni 2016

 
Het gemeentebestuur wil de leegstand van woningen vermijden en bestrijden. Om betrokkenen aan te moedigen de leegstand aan te pakken, heeft de gemeenteraad in de zitting van 26 mei het belastingsreglement op het leegstandsregister gewijzigd. Het oude reglement voorzag een vrijstelling bij stedenbouwkundige vergunning voor stabiliteits- en/of sloopwerkzaamheden. Gezien niet voor alle renovatiewerken een vergunning vereist is, wordt vanaf nu ook gewerkt met een renovatienota. Lees meer
 
 

Sociale huisvestingsmaatschappijen als huurbemiddelaar 1 juni 2016

 
Onderzoek toont aan dat nog niet in alle Vlaamse gemeenten een Sociaal Verhuurkantoor (SVK) actief is dat betaalbare huurwoningen aanbiedt. Vooral de provincie Oost-Vlaanderen hinkt achterop. Daarom lanceer ik het voorstel om in die steden en gemeenten waar er geen SVK-werking is, ook sociale huisvestingsmaatschappijen (shm’s) aan huurbemiddeling te laten doen. Door shm’s mee in te schakelen, zal er veel sneller resultaat geboekt worden dan wanneer er een volledige nieuwe structuur moet opgezet worden. Zo kan het aanbod aan sociale huurwoningen sneller worden uitgebreid. Bovendien wordt zo een eerste stap gezet naar een nauwere samenwerking tussen shm’s en SVK’s, wat uiteindelijk zou kunnen evolueren naar woonmaatschappijen waarin al deze dienstverlening verzameld wordt. Lees meer
 
 

Riolerings- en wegeniswerken Hof ter Ede van start 11 maart 2016

 
Op maandag 14 maart 2016 starten de riolerings- en wegeniswerken aan de verkaveling Hof ter Ede, tussen de Markt, de Weggevoerdenlaan, de Bogaardestraat en de Westeindestraat. Vanaf dan is het niet meer mogelijk om te parkeren op het terrein achter het appartementsblok aan de Markt. De gemeenteraad keurde eind 2014 een overeenkomst met de projectontwikkelaar goed voor een gevarieerd woningaanbod in Hof ter Ede met assistentiewoningen voor senioren, eengezinswoningen en gezinsflats. Lees meer
 
 

Vermindering onroerende voorheffing voor energiezuinig bouwen 10 maart 2016

 
Wie in een energiezuinige woning woont, krijgt automatisch een vermindering op de onroerende voorheffing toegekend. Dit gebeurt op basis van het E-peil. Uit cijfers die ik opvroeg bij Vlaams minister Turtelboom blijkt dat er in de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen in de periode van 2012 tot en met 2015 het meest van die verminderingen werden toegekend. Concreet gaat het om 9.981 energiezuinige woningen in Oost-Vlaanderen en 9.341 in de provincie Antwerpen. ‘Op allerlei manieren trachten we Vlamingen aan te zetten om hun woningen energiezuiniger te maken. Deze vermindering op de onroerende voorheffing, die automatisch toegekend wordt, kan een duwtje in de rug zijn om toch te investeren in energiezuinige maatregelen. Ik wil dan ook graag lokale besturen oproepen om deze maatregel in de verf te zetten bij hun inwoners. Steden en gemeenten worden door de Vlaamse overheid immers gecompenseerd voor de lagere opcentiemen naar aanleiding van deze vermindering op de onroerende voorheffing.’ Lees meer
 
 

Werking SVK's verder versterken 4 maart 2016

 
Voor CD&V is de versterking van de huurmarkt een prioriteit in het Vlaamse woonbeleid. De hoge woningprijzen leggen een belangrijke hypotheek op de toegankelijkheid van die huurmarkt. Sociale verhuurkantoren zijn in dat opzicht een belangrijk instrument. Zij huren woningen op de private markt en verhuren deze aan een betaalbare huurprijs aan mensen met een beperkt inkomen. Om hun rol naar behoren te kunnen spelen, moeten de SVK’s evenwel in staat zijn om voldoende eigenaars ervan te overtuigen om hun woningen via hen verder te verhuren.  Daarbij is een vertrouwensrelatie tussen eigenaar en SVK onontbeerlijk. Hieromtrent stelde ik een vraag in de commissie Wonen van het Vlaams Parlement. Lees meer
 
 

CD&V heeft eigen actieplan energiearmoede klaar 11 februari 2016

 
De Vlaamse Regering wil de groeiende energiearmoede in Vlaanderen aanpakken. Gezien het energiearmoedeplan van Vlaams energieminister Turtelboom dat eind 2015 klaar zou zijn, er nog steeds niet is, heeft CD&V alvast een eigen voorstel op tafel gelegd. Ik werkte het plan uit samen met mijn collega-volksvertegenwoordigers Robrecht Bothuyne, Cindy Franssen en Katrien Partyka. Het gaat om een concreet plan met 17 actiepunten. Bedoeling is het energieverbruik structureel te verlagen en kwetsbare gezinnen beter te beschermen tegen afsluiting van elektriciteit of gas. Eén van de belangrijke voorstellen van CD&V is het uitbreiden en flexibeler maken van de energielening. Lees meer
 
 

Energielening in de lift 25 januari 2016

 
De energiefactuur neemt een stevige hap uit het gezinsbudget, vooral bij mensen die wonen in verouderde woningen. Om hen te ondersteunen, werd de energielening in het leven geroepen. Een gezin kan die afsluiten om werken aan de woning te financieren die leiden tot energiebesparing, en dus een lagere energiefactuur. Goed voor de portemonnee, én het klimaat. 2015 was het eerste jaar van de Vlaamse energielening. Ik vreog de gegevens over dit eerste jaar energielening aan de minister van energie en maakte een evaluatie. 'Het resultaat oogt veelbelovend maar we zijn er nog niet.' Ik formuleerde mijn verbeter- en uitbreidingsvoorstellen in het Vlaams Parlement. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Wonen
 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement