Wonen

Wist u dat 75% van de Vlamingen beschikt over een eigen woning? Jammer genoeg blijft dit voor anderen een droom. Toch hebben ook zij recht op een degelijke en betaalbare woning. Op dit vlak liggen een heleboel uitdagingen voor ons, zeker nu het woon- en huurbeleid een volledige Vlaamse bevoegdheid wordt. 

Lopen huurders verminderingen onroerende voorheffing mis? 20 januari 2016

 
De prijzen op de huurmarkt bleven de laatste jaren stijgen. Voor veel kwetsbare gezinnen is elke vermindering van de huurprijs dan ook een welkom duwtje in de rug. En dus ook de verminderingen die worden toegekend op de onroerende voorheffing. Want hoewel huurders geen onroerende voorheffing betalen, komen zij wel in aanmerking voor daaraan gekoppelde verminderingen voor kinderbijslaggerechtigde kinderen, voor kinderen met een beperking, volwassenen met een beperking  en voor grootoorlogsverminkten.  In 2014 werden er zo voor een totaalbedrag van 13.255.769 euro verminderingen op de onroerende voorheffing toegekend aan huurders.  In 2013 en 2012 was dit nog respectievelijk 12.711.773 euro en 11.778.956 euro.  Dat blijkt uit cijfers die ik terzake opvroeg bij minister Turtelboom. Maar komen die centen wel bij de rechthebbende huurder terecht? De vermindering op de onroerende voorheffing wordt immers toegekend aan de verhuurder-eigenaar. Die moet vervolgens verrekenen in de huurprijs. Lees meer
 
 

Vlaanderen blijft Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen Oost-Vlaanderen ondersteunen 7 januari 2016

 
Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen Oost-Vlaanderen kan nog zeker tot het eind van deze legislatuur rekenen op Vlaamse ondersteuning. Dat antwoordde Vlaams minister-president Bourgeois op een vraag die ik hierover stelde in het Vlaams Parlement. ‘Met het recent bereikte klimaatakkoord en met het Vlaams renovatiepact zal de komende jaren zwaar moeten ingezet worden op duurzaam renoveren en bouwen. Het steunpunt is hierin een belangrijke partner voor o.a. het verstrekken van adviezen en het delen van praktijkervaringen. Ik ben dan ook tevreden dat de Vlaamse ondersteuning blijft.’ Lees meer
 
 

Aantal energieleningen kent enorme stijging 28 oktober 2015

 
In de eerste helft van 2015 zijn reeds meer energieleningen toegekend dan in het volledig jaar 2014. Concreet gaat het om 2.390 toegekende energieleningen in de eerste helft van 2015 ten opzichte van 2.319 in het volledige jaar 2014. ‘Dit zijn opvallende cijfers die ik opvroeg bij Vlaams minister Turtelboom. Ze tonen nog maar eens aan dat heel wat gezinnen bereid zijn om energiebesparende maatregelen te nemen maar hiervoor nood hebben aan een zekere financiële ondersteuning. De voordelige energielening geeft hen dat nodige duwtje in de rug.’ Lees meer
 
 

200 miljoen extra voor sociale leningen 21 oktober 2015

 
Vanaf 16 november 2015 kunnen opnieuw sociale leningen aangevraagd worden bij de VMSW en het Vlaams Woningfonds. Bovendien wordt in 2016 het budget sociale leningen met 200 miljoen euro opgetrokken tot 925 miljoen euro in totaal. Dit kreeg ik als antwoord op mijn vraag aan Vlaams minister Homans in de commissie Wonen van het Vlaams Parlement. ‘Het budget voor sociale leningen via de VMSW en het Vlaams Woningfonds was de voorbije jaren telkens snel opgebruikt. Ik ben dan ook heel tevreden dat de Vlaamse regering voor 2016 200 miljoen euro extra voorziet voor sociale leningen.' Lees meer
 
 

E-calculator moet energiebesparing berekenen 16 oktober 2015

 
Op mijn vraag antwoordde Vlaams minister Turtelboom dat ze blijft overleg plegen met de bankensector om hen te motiveren bij het toekennen van leningen ook rekening te houden met de energiezuinigheid van de woning. Ik ondervroeg de minister hierover omdat weinig tot geen banken in Vlaanderen de energiezuinigheid als parameter meenemen in het ontleningsbedrag. De minister deelde mee dat er in dit kader gewerkt wordt aan een e-calculator die bepaalt hoeveel je op je energiefactuur nadien bespaart als je begint met een bepaalde investering. Hiermee zullen banken kunnen bepalen wat het rendement is van een bepaalde investering. Lees meer
 
 

Hervormde energiepremies niet voor 1 juli 2016 7 oktober 2015

 
De aangekondigde hervorming van de energiepremies in Vlaanderen zal niet ingaan voor 1 juli 2016. Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom verwacht dat de Vlaamse regering tegen eind dit jaar een beslissing neemt. Dat zei ze in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. Minister Turtelboom kondigde een hervorming aan van het premiestelstel, met de bedoeling nog meer mensen aan te zetten tot energiebesparende renovaties. Op mijn vraag antwoordde de minister dat ze er op mikt om de nieuwe premies midden volgend jaar te laten ingaan. Ze ontkende ook dat de nieuwe premies enkel zouden gelden voor totaalrenovaties. Die worden belangrijker, maar ook voor gefaseerde renovaties zullen subsidies mogelijk blijven. Keuzevrijheid in deze is immers belangrijk. Lees meer
 
 

Toekomst sociale koopwoningen 1 oktober 2015

 
In uitvoering van het regeerakkoord werd op 17 juli een nieuw kader voor de realisatie van sociale koopwoningen goedgekeurd. Dat kader moet het mogelijk maken dat er, ook na het stopzetten van de projectsubsidies voor deze sector, verder sociale koopwoningen gerealiseerd worden. Dit laatste is immers absoluut noodzakelijk. Vergeten we immers niet dat heel wat mensen door de aankoop van een sociale koopwoning eigenaar zijn geworden die anders op de huurmarkt zouden aangewezen zijn. Vanuit het belang om mensen te ondersteunen in hun betrachting om eigenaar te worden, moet ook naar de toekomst toe de realisatie van sociale koopwoningen dus zeker verder gezet worden. Lees meer
 
 

Vlaanderen kent Woonwijzer subsidie toe 1 oktober 2015

 
Na de gemeenten heeft nu ook Vlaanderen de meerjarenplanning van Woonwijzer Meetjesland goedgekeurd. Woonwijzer kan daardoor ook de komende jaren informatie en advies verstrekken aan alle inwoners van Aalter, Assenede, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot, Wachtebeke en Zomergem. Via Woonwijzer bieden deze gemeenten hun inwoners een uitgebreide dienstverlening aan rond wonen. Inwoners kunnen bij de adviseurs terecht met al hun vragen over wonen of energie. Daarnaast neemt Woonwijzer ook een aantal taken op voor de gemeenten zelf, zoals het behandelen van kwaliteitsproblemen, organiseren van woonoverleg, etc. Lees meer
 
 

Versoepelde voorwaarden voor energiebesparende maatregelen in sociale woningen 24 september 2015

 
Binnenkort zullen sociale huisvestingsmaatschappijen makkelijker subsidies kunnen krijgen voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan hun sociaal patrimonium. Eind 2013 besliste de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister Schauvliege om 7,8 miljoen euro uit het Vlaams Klimaatfonds ter beschikking te stellen aan de sociale huisvestingsmaatschappijen voor grondige energetische renovatie van woningen en appartementen. Deze middelen werden evenwel slechts in 1 dossier aangewend. 'Daarom drong ik er bij Vlaams minister Homans op aan om deze problematiek op korte termijn aan te pakken en de strenge voorwaarden te versoepelen. Er wordt nu gevolg gegeven aan mijn oproep zodat sociale huisvestingsmaatschappijen volop kunnen inzetten op energetische renovatie en hiervoor de voorhanden zijnde subsidies kunnen aanwenden.'  Lees meer
 
 

Wonen in het Meetjesland: de cijfers 29 juli 2015

 
Voor steeds meer gezinnen is het een moeilijke klus om een geschikte, degelijke en betaalbare woning te vinden. Ook in het Meetjesland. Ik verzamelde een aantal cijfers over wonen in onze regio. Deze geven een duidelijk beeld van de huidige situatie en tegelijkertijd detecteren ze knelpunten die in de toekomst weggewerkt dienen te worden. ‘Wonen en huisvesting vormen een complexe materie waarbij heel wat factoren betrokken zijn. Denk maar aan de betaalbaarheid; een heel moeilijk item voor de steeds grotere groep kwetsbare gezinnen waarvan een groot deel terechtkomt op de te lange wachtlijsten voor een sociale woning. Ook de kwaliteit en de energiezuinigheid van een woning zijn zeer belangrijk. Als voorzitter van Woonwijzer Meetjesland werk ik actief mee aan een degelijk huisvestingsbeleid voor onze regio en voor heel Vlaanderen. Volgens mij kan één maatregel de problematiek niet oplossen maar moeten we streven naar een combinatie van maatregelen om het aanbod aan degelijke en betaalbare woningen te stimuleren. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan de activatie van onbebouwde percelen, de opvolging van het bindend sociaal objectief, het betrekken van private actoren bij de ontwikkeling van sociale woongelegenheden, etc.’ Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Wonen
 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement