Wonen

Wist u dat 75% van de Vlamingen beschikt over een eigen woning? Jammer genoeg blijft dit voor anderen een droom. Toch hebben ook zij recht op een degelijke en betaalbare woning. Op dit vlak liggen een heleboel uitdagingen voor ons, zeker nu het woon- en huurbeleid een volledige Vlaamse bevoegdheid wordt. 

Renovatiepremie wordt geen belastingvermindering 7 juli 2015

 
De aangekondigde hervorming van de renovatiepremie naar een belastingvermindering gaat niet door. Vlaams minister van Wonen heeft aangekondigd dat de premie blijft bestaan maar wel hervormd wordt. Vanaf november 2015 zouden nieuwe aanvragen mogelijk zijn. Lees meer
 
 

Werken sociale koopwoningen Adrialaan Maldegem gestart 18 juni 2015

 
Sociale huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom het Volk is gestart met de werken aan de zes sociale koopwoningen in de nieuwe verkaveling Adrialaan te Maldegem. Onder normale omstandigheden wordt de oplevering verwacht in het najaar van 2016. ‘Met de realisatie van deze sociale koopwoningen bouwen we het sociaal woonpatrimonium in onze gemeente verder uit.' Lees meer
 
 

Meerjarenplanning Woonwijzer Meetjesland goedgekeurd 1 juni 2015

 
De nieuwe meerjarenplanning van Woonwijzer Meetjesland werd goedgekeurd door de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten. Concreet betekent dit dat de inwoners van Aalter, Assenede, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot, Wachtebeke en Zomergem ook de komende jaren bij de Woonwijzer terecht kunnen met al hun vragen over wonen. Er zal verder ingezet worden op de uitvoering van het grond- en pandendecreet, woningkwaliteitsbewaking en informatie- en adviesverlening. Daarnaast zal elke gemeente ook eigen klemtonen kunnen leggen. ‘Vorig jaar maakten 2.893 verschillende gezinnen gebruik van die dienstverlening. Dat bewijst nog maar eens dat er nood is aan onafhankelijk en deskundig advies.’ Lees meer
 
 

Vlaamse premie voor renovatie op wijkniveau 20 mei 2015

 
In de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement ondervroeg ik minister Turtelboom over haar aankondiging inzake de hogere premie voor renovatie op wijkniveau. Het is duidelijk dat ons verouderd woningpatrimonium moet gerenoveerd worden worden. Met een hogere premie voor wijkrenovatie wil de minister gezinnen stimuleren om over te gaan tot totaalrenovatie en dit op grotere schaal (wijkniveau). Op mijn vraag hoe dit alles praktisch zal uitgewerkt worden, kon de minister (nog) geen antwoord geven. Dit zal meegenomen worden in het kader van het renovatiepact waar we in de zomer meer over zullen vernemen. Intussen wachten veel renoveerders op de nieuwe regels van de Vlaamse renovatiepremie. De nieuwe modaliteiten komen binnen enkele weken op de agenda van de Vlaamse regering want deze zomer moet het nieuwe systeem in werking treden. Lees meer
 
 

Energierenovatie sociale woongelegenheden in de lift 8 mei 2015

 
Het sociaal woonpatrimonium boekt sinds 2010 een vooruitgang op het vlak van dakisolatie, hoogrendementsglas en verwarmingssystemen. In 2010 had nog 48% van de sociale woongelegenheden één of meerdere gebreken op deze vlakken, in 2014 is dit gedaald tot 33%. Dat is één van de belangrijkste conclusies van de Patrimoniumenquête waarnaar ik polste in de Commissie Wonen. 'De energetische opwaardering in ons sociaal woonpatrimonium is positief. Maar we mogen niet op onze lauweren rusten. Als we tegen 2020 alle sociale woongelegenheden energiezuinig willen maken, dan moeten er blijvend inspanningen geleverd worden. Een degelijke monitoring is onontbeerlijk. Bovendien moeten de bestaande premies door de sociale huisvestingsmaatschappijen aangewend worden en moeten de premies vanuit het Vlaams Klimaatfonds beter benut worden.' Lees meer
 
 

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen in volle voorbereiding 6 mei 2015

 
We moeten zuiniger omgaan met ruimte. Om de voorhanden zijnde ruimte in te delen en eventueel te wijzigen is een visie op lange termijn noodzakelijk. In november 2014 gaf Vlaams minister Joke Schauvliege het startsein voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). ‘Dit plan bouwt voort op het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen’, aldus de minister. ‘We leggen nu de lat hoger en zoeken naar concrete oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken.’ Tien werkgroepen die verschillende gebieden vertegenwoordigen testen nu de visie, de strategieën en de concepten uit het Groenboek BRV. ‘Tegen juni 2015 zouden we moeten klaar zijn met het voorbereidend werk. Ikzelf maak deel uit van de werkgroep ‘Gebied Meetjesland’ (Oost-Vlaanderen). Dan gaat elke werkgroep zijn visie op het specifieke gebied voorstellen aan de minister en meteen ook instrumenten voorstellen om die te gaan realiseren.’ Vorige vrijdag gaf de Vlaamse Regering de opdracht aan de minister om op basis van dit voortraject een ontwerp Witboek en een ontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) op te maken. Lees meer
 
 

Toekomst sociale huisvesting in Oost-Vlaanderen 16 april 2015

 
Ook de komende jaren zal in Oost-Vlaanderen flink geïnvesteerd worden in sociale woningbouw. In onze provincie werd in 2014 voor meer dan 125,3 miljoen euro aan sociale huisvestingsprojecten aangemeld door de sociale huisvestingsmaatschappijen. Het zwaartepunt ligt bij de sociale huurwoningen die zullen gebouwd en gerenoveerd worden. Dit blijkt uit het antwoord van de minister van Wonen op een vraag die ik haar voorlegde: ‘De cijfers bewijzen dat er in  Oost-Vlaanderen wordt gewerkt aan de realisatie van bijkomende sociale woningen en de renovatie van bestaande sociale woongelegenheden, wat uiterst noodzakelijk is.' Lees meer
 
 

Zot van je kot... Deel je mening! 27 maart 2015

 
Elk jaar gaan zo’n 75.000 studenten in Vlaanderen op zoek naar een studentenkamer in de buurt van hun universiteit of hogeschool. En ze zijn zot van hun kot. Al maakt dat kot hen ook af en toe echt zot. Omdat de huur, de waarborg en ook vaak de aparte energierekeningen, een serieuze hap nemen uit hun studiebudget, terwijl daartegenover niet altijd kwaliteit staat. Anderzijds maken sommige studenten het soms zo bont dat het hun kotbaas is die er bijna zot van wordt. Maar wie een huurovereenkomst voor een studentenkot afsluit, heeft maar weinig wettelijke regels om op terug te vallen. Omwille van de nood aan een juridisch kader voor alle betrokken partijen, verzamelde Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers  bekommernissen over het huren en verhuren van studentenkoten. Lees meer
 
 

Werk maken van gebiedsdekkend aanbod Sociale Verhuurkantoren 23 maart 2015

 
Er is een grote nood aan degelijke en betaalbare woningen. Sociale Verhuurkantoren (SVK’s) zijn in dit kader een belangrijke actor. Uit een vraag die ik stelde aan de minister van Wonen blijkt dat het totaal aantal woningen dat zij in beheer hebben stijgt en dat er in bijna alle Vlaamse gemeenten een SVK-werking actief is, al hinkt de provincie Oost-Vlaanderen duidelijk achterop. Lees meer
 
 

Nood aan meer vrouwen in raden van bestuur Oost-Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen 10 maart 2015

 
In Oost-Vlaanderen voldoen 12 van de 27 sociale huisvestingsmaatschappijen aan de voorwaarde dat 1/3 van de leden van de raad van bestuur een vrouw is. Dit komt overeen met 44,44%. Deze voorwaarde is op dit moment nog niet verplicht maar vanaf 2016 is dit wel het geval. ‘In het kader van de internationale Vrouwendag is het interessant om deze cijfers eens van naderbij te bekijken. Wetende dat 96 van de 345 leden van de raden van bestuur van Oost-Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen vrouwelijk zijn – dit is 27,83% - stemt tot nadenken. Waar ik wel tevreden over ben is dat de maatschappijen die actief zijn in het Meetjesland wel aan de voorwaarde voldoen. Zo zetelen in de raad van bestuur van De Volkshaard, waar ik zelf deel van uitmaak, 5 vrouwen en 10 mannen. Bij de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen gaat het om 7 vrouwen van de 18 leden van de raad van bestuur.’ Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Wonen
 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement