Meetjesland Klimaatgezond

22-05-2017

Op 19 mei 2017 werd het startschot gegeven voor een ambitieus regionaal klimaatproject ‘Meetjesland Klimaatgezond’. De veertien gemeenten engageren zich om samen met de inwoners, bedrijven, handelaars, verenigingen en landbouwers in de streek een drastische vermindering van de CO2-uitstoot te realiseren en om maatregelen te nemen om de negatieve effecten van de klimaatopwarming in de streek (verdroging, wateroverlast, …) te verzachten.