Studiedag Operatie renovatie

28-04-2017

Na een studiedag over de private huurmarkt en de nieuwe woonvormen nam CD&V het renovatiegebeuren onder de loep. Vlaanderen heeft immers een sterk verouderd patrimonium waarbij niet minder dan 350.000 Vlaamse woningen nood hebben aan structurele ingrepen? Met het Renovatiepact wil Vlaanderen de renovatiegraad verhogen en de energieprestatie van de woongelegenheden optimaliseren. 

CD&V heeft haar eigen kijk op het hele renovatiegebeuren en de manieren waarop renovatie optimaal kan gestimuleerd worden. Tijdens deze studievoormiddag werden onze aandachtspunten ter discussie voorgelegd aan de aanwezigen.