Om sociale huisvestingsmaatschappijen te stimuleren tot het renoveren van sociale woningen, kunnen zij middelen aanvragen uit het Vlaams Klimaatfonds (VFK) en premies voor Rationeel Energiegebruik (REG). Uit cijfers die ik opvroeg, blijkt dat vorig jaar 313 van de 346 ingediende dossiers werden aanvaard, goed voor een totale investering van 21,6 miljoen euro in de energetische opwaardering van het verouderd sociaal patrimonium. In Oost-Vlaanderen werden er 59 aanvaard voor een totaalbedrag van 5,8 miljoen euro. In onze provincie ging het om zo’n 2.500 woningen. Ik pleit voor een bredere inzetting van de middelen in de toekomst, zodat sociale woonprojecten omgebogen kunnen worden tot duurzame, sociale woonwijken.

Evolutie van losse maatregelen naar diepgaande renovaties

De voorbije jaren deed zich een verschuiving voor van aanvragen van losse, kleinere maatregelen (gefinancierd met REG-middelen) naar diepgaande renovaties of zelfs vervangingsbouw (gefinancierd door het Vlaams Klimaatfonds).

 “Aanvankelijk bleef het aantal aanvragen ondermaats. Op mijn aandringen werden de voorwaarden versoepeld en werd de maatregel uitgebreid. We zien nu dat dit resultaat heeft, het aantal renovatiepremies voor sociale huisvestingsmaatschappijen kende intussen een sterke groei. Vorig jaar werden zo’n 9.000 sociale woningen gerenoveerd in Vlaanderen waarvan zo’n 2.500 in Oost-Vlaanderen, we moeten dit verder blijven ondersteunen om ze klaar te maken voor de toekomst.”

 

Duurzame en sociale woonprojecten

Bij de goedkeuring van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 onder impuls van voormalig Vlaams minister Joke Schauvliege werd bepaald dat een belangrijk deel van de middelen uit het Klimaatfonds diende ingezet te worden voor de financiering van grondige renovaties van het verouderd sociaal patrimonium. In 2013 werd daarvoor een budget uitgetrokken van 7,8 miljoen euro. Voor de periode 2016-2019 werd jaarlijks 20 miljoen euro voorzien om bijkomend te investeren.

In 2019 zullen sociale huisvestingsmaatschappijen ook een beroep kunnen doen op deze premies voor zonnepanelen en warmtepompboilers, maar ik wil nog een stap verder gaan:

“De middelen uit het Vlaams Klimaatfonds kunnen breder ingezet worden zodat sociale woonprojecten omgebogen kunnen worden tot duurzame en sociale woonwijken. Concreet denk ik aan investeringen in deelwagens, deelfietsen, zonnepanelen, overschakelen naar LED-straatverlichting in de wijk, etc. Op die manier wordt niet alleen de sociale woning geoptimaliseerd maar ook de volledige omgeving.”

“Het is belangrijk dat we sociale huisvestingsmaatschappijen blijven stimuleren en financieel blijven ondersteunen om hun verouderd patrimonium op te waarderen. Daar zal op termijn iedereen baat bij hebben.”

De Oost-Vlaamse projecten die in 2018 renovatiemiddelen toegekend kregen, kan u hier bekijken.