De Vlaamse Regering keurde de opstart goed van de plaatsingsprocedure met de selectieleidraad van het DBFM-project ‘Ombouwen R4 West en Oost tot primaire wegen’ van De Werkvennootschap als Vlaams PPS-project. In het kader van dit project zal tussen de N9 in Wondelgem en Zelzate (R4 West) en het kruispunt aan Eurosilo en Zelzate (R4 Oost) de weg en de fietsinfrastructuur aangepakt worden. Hierdoor zullen na de ombouw

  • zo goed als geen kruispunten met lichten meer zijn op de R4 West en Oost, maar wel nog bruggen, tunnels of onderdoorgangen (korte tunnel),
  • veilige fiets(snel)wegen langs en over/onder de R4 liggen,
  • sommige zijstraten met een lokale functie afgesloten zijn van de R4.

Voor dit project werd in plaats van een klassieke aanbestedingsprocedure gekozen voor een PPS-structuur (Publiek-Private Samenwerkingsstructuur) en werkt de overheid met een DBFM-formule (Design, Build, Finance and Maintain). De private partij staat in voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de weg gedurende een periode van 30 jaar.


De R4 West en Oost zijn missing links in het Vlaamse wegennet waar de Vlaamse Regering versneld werk wil van maken. Missing links zijn ontbrekende schakels in ons wegennet of wegen die al aangelegd zijn, maar onvoldoende uitgerust zijn voor de functie die ze moeten vervullen. Met de ombouw investeert de Vlaamse overheid in een vlottere en veiligere R4. De R4 West moet een vlotte verbinding garanderen tussen de E34/Nederland en de E40/E17, de R4 Oost zorgt voor een vlotte bereikbaarheid van de havenbedrijven. Door het aantal knooppunten waar het verkeer de R4 kan op- en afrijden te verminderen, wordt niet enkel vlotter verkeer gerealiseerd, maar wordt de R4 ook veiliger gemaakt.

Meer info via deze link